7. Muhafız Ordusu (SSCB)

7. Muhafız Ordusu (Rusça: 7-я гвардейская армия), SSCB'nin Kızıl Ordu'suna bağlı ordu.

II. Dünya Savaşı

Stalingrad

28 Mayıs 1942'de 1. Rezerve Ordusu'ndan 64. Ordu (64-я армия) olarak kurulmuş ve Stalingrad Savaşı sırasında 62. Ordu ile birlikte Alman taarruzları durdurmuştur. 16 Nisan 1943'te "Muhafız" statüsünü almış ve 7. Muhafız Ordusu olarak yeniden örgütlenmiştir.

Kursk ve sonrası

Korgeneral Mihail Stepanoviç Şumilov 64. Ordu ve savaş süresi boyunca 7. Muhafız Ordusu'na komuta etmiştir.

7. Muhafız Ordusu, 24. ve 25. muhafız piyade kolordularını teşkil eden 15., 36., 72., 73., 78. ve 81. muhafız piyade tümenlerinden oluşturulmuştur.

18 Temmuz 1943'ten itibaren, önce Voronej Cephesi'nin ve sonra Steppe Cephesi'nin kolu olmuş ve Temmuz - Ağustos 1943'te Kursk Savaşı ve Dinyeper Nehri'ne ulaşmak için gerçekleştirilen taarruza katılmıştır.

Daha sonra, 2. Ukrayna Cephesi'nin kolu olarak Kirovograd, Uman-Botoşani, Yaş-Kişinev, Debrecen, Budapeşte, Bratislava-Brno, Prag taarruzlarına katılmıştır.

Savaş sonrası

Savaşın bitminden kısa süre sonra Merkez Ordular Grubu'nun parçası olarak Avusturya'ya yerleştirilmiştir. 1946'da 7. Muhafız Ordu, toplam dokuz tümenden teşkil edilen üç piyade kolordusundan oluşturulmaktaydı ve General İvan İvanoviç Fedyuninsky tarafından komuta edilmekteydi. Önce Kuzey Kafkasya Askerî Bölgesi, Tavrichiy ve Kiev Askerî Bölgesi'ne verilmiş ve en son Transkafkasya Askerî Bölgesi'ne verilerek ordu karargâhı Erivan'a taşınmıştır. Orduya 75. ve 261. piyade tümenleri, daha sonra 26. Mekanize Tümen ve 164. Piyade Tümeni verilmiştir.

1980'li yılların sonlarında ordu şu birimlerden ibaretti:

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1989-92 yılları arasında lağvedilmiştir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.