4. Ordu (SSCB)

4. Ordu
Etkin Ağustos 1939 - 1991
Ülke Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Bağlılık Kızıl Ordu
Sovyetler Birliği Ordusu
Tipi Ordu
Parçası Transkafkasya Askerî Bölgesi
Garnizon/Merkez Bakü (c.1945-1991)
Savaşları Barbarossa Harekâtı
Skaçok Harekâtı
Berlin Taarruzu
Koltso Harekâtı

4. Ordu (Rusça: 4-я армия), SSCB'nin Kızıl Ordu'suna bağlı ordu.

II. Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi'nde ve Soğuk Savaş sırasında Kafkasya'da hizmet etmiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra lağvedilmiş ve komuta altındaki tümenler Rusya'ya çekilip feshedilmişlerdir.

II. Dünya Savaşı

Kuruluş ve Polonya Seferi

4. Ordu Ağustos 1939'da Beyaz Rusya Özel Askerî Bölgesi'nde Bobruisk Ordular Grubu'ndan bağımsız ordu olarak kurulmuştur.[1] Eylül 1939'da 4. Ordu, ileriki yıllarda Stalingrad'ın savuncusu olarak Sovyetler Birliği Mareşalliğine kadar yükselecek olan Vasiliy Çuykov komutasında Polonya Seferine katılmıştır.

Barbarossa

22 Haziran 1941'de başlatılan Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne karşı saldırısında, komuta altındaki 28. Piyade Kolordusu (6. Piyade Tümeni ve 42. Piyade Tümeni), 14. Mekanize Kolordu, 49. ve 75. piyade tümenleri[2] ve 62. Müstahkem Tümeni ile Batı Cephesi'ne katılmıştır. 1941 yılın ilk aylarında Batı Cephesi komutanı Orgeneral (Polkovnik) Dmitriy Grigoreviç Pavlov 4. Ordu'nun bazı birliklerini konuşlandırmaya karar vermiştir. Bu yüzden 12. Piyade Tümeni Brest'e ve 14. Mekanize Kolordu karargâhı Kobrin'e kaydırılmışlardır. Erickson'un değişine göre, '4. Ordu aynı anda rezerve ve ikinci basamaktan yoksun bırakılmıştır'[3] 4. Ordu Bug Nehri karşısında Alman 4. Ordu (oniki piyade tümeni ve bir süvari tümeni) ve 2. Panzer Grubu konuşlandırılmışlardır. 10 Haziran'da ordu komutanı Tümgeneral A. A. Horobkov bazı birimleri zorluklarla karşı karşıya olduğunu öğrenmiştir. Örneğin 14. Mekanize Kolordu komutanı Tümgeneral S. İ. Oborin, kendi askerlerinin yarısından fazlasının eğitim görmeden askere alındığı, topçu birliklerinin mermisiz topları aldığı ve kolordunun dörtte birinin hereketini sağlayabilecek kamyonu bile olmayıp geri kalanların yaya yürümek zorunda kaldığını vurgulamıştır.[4]

Tihvin Savunması

1941 yılının Ekim - Aralık aylarında Tihvin'deki savunma ve saldırıya katışmıştır. 17 Aralık 1941'de Volhov Cephesi'ne ayrılmıştır. Ocak 1942 ile Kasım 1943 arasında Volhov ve Leningrad cephelerinde cephe arkası hizmetleriyle de meşgul olmuştur. Doğu Cephesi'nin diğer kesimleriyle farklı olarak kuzey kesiminde Kızıl Ordu 1943'e kadar kayda değer toprakları geri alamamıştır.

İkinci kuruluş

4. Ordu Kasım 1943'te lağvedilmiş ve Ocak 1944'te Transkafkasya Askerî Bölgesi'nin bir kolu olarak tekrar kurulmuştur. Yeni kurulan 4. Ordu'nun kurmayları, 34. Ordu'nun kurmaylarından ibaretti. Ordu 1921 İran-Sovyet Antlaşması gereğince Ağustos 1945'e kadar İran'da görevlendirilmiştir.

Şubat 1944'te, 4. Ordu şu birimlerden teşkil edilmektetydi:[5]

Komutanlar

Savaş sonrası

II. Dünya Savaşı sonrasından Sovyetler Birliği'nin dağılması'na kadar 4. Ordu Transkafkasya Askerî Bölgesi içinde Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne yerleştirilmiştir. Karargâhı Bakü'de olup 1946'da ordu İran'dan geldikten sonra Bakü Askerî Bölgesi kaldırılmıştır. 1940'lı yılların sonlarına doğru Bakü bölgesinde bulunan aşağıdaki listede gösterilen tümenlerin çoğu 4. Ordu'ya katılmıştır. Savaş dönemindeki bu tümenler arasında, 1980'li yılların sonlarına doğru sadece Sovyetler Birlliği Mareşali F. İ. Tolbuhin adı verilen 60. Motorize Piyade Tümeni (296., sonraki 6. Piyade Tümeni) kalmıştır.

Soğuk Savaşı döneminde muharebe düzeni

1980'li yılların son döneminde 4. Birleşik Ordu şu birliklerden teşkil edilmekteydi:

Kaynakça

  1. BOVO (00 СВЭ, Ô.8, ß.468.)(00 СВЭ, т.8, с.468.) 00; Western Special MD, A.G. Lenskii, Сухопутные силы РККА в предвоенные годы. Справочник. — Санкт-Петербург Б&К, 2000
  2. Niehorster, Order of Battle, 22 June 1941
  3. John Erickson, Road to Stalingrad, 2003, Cassel Military Paperbacks edition, p.86-7.
  4. Erickson, 2003 edition, p.90-1.
  5. Combat Composition of the Soviet Army ('BSSA'), 1 February 1944, via Axis History Forum
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.