İkisellik

İkisellik (dualite) terim olarak değişik alanlarda farklı anlamlara sahiptir.

Mesela modern fizikte ikisellik kavramı, ışığın hem parçacık hem de dalga özelliklerini aynı anda taşıdığını ifade etmek için kullanılır. (Dalga-parçacık-ikiliği)

İkisellik günümüzün popüler görüşlerindendir, çünkü 'din ve devlet' in birbirlerinden ayrılmasını yansıtır . Din ve felsefe, kutsal ve dünyasal ayrımı modern çağın karakteridir. Dualizm basitçe, İmanı ve Aklı birbirlerinden koparır ve her ikisini farklı odalara yerleştirir. Bunu genellikle (a) sorgulamayı bilimselliğe, matematiğe ve tecrübelere indirgeyerek (b) imanı da kişiselleştirip, subjektif davranışa indirgeyerek yapar. Böylece akıl ve iman genel ve kişisel alanları temsil eder.

Ezoterik Uzak Doğu inançlarına inanıyorsanız kişisel mistik tecrübelerinizden dolayı dualizme inanmanız gayet mantıklı gelir. Yahudi, Müslüman veya Hristiyansanız, faaliyetlerinizde her ne kadar Tanrı'ya yakın duruyorsanız da, yine de günlük yaşamınızda akıl yolunu araç edinmeniz, başarının Tanrı tarafından bahşedileceğine inanmış iseniz bile, ön şarttır. Bu üç din, en uç noktada Tanrı'nın varlığına inanmayan bir kişinin dahi aklının ürettiğini elde edeceğini belirtir, ancak Tanrı'nın dahil olmasını ayrı olarak ele alır ve mutlak adalet kavramını devreye sokar. Bu özellikleriyle akıl ile imanı ayrı ayrı değerlendiren Yahudilik, Müslümanlık ya da Hristiyanlık'ın dualizm ile tamamen ters düştüğü söylenemez.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.