Çobanoğulları

İran tarihi

Çobanoğulları, İlhanlılar'ın yıkılış döneminde bağımsız olarak merkezleri Tebriz olmak üzere tüm Azerbaycan'ı 1317-1355 yılları arasında elinde tutan hanedanlık devleti.

Kurucusu Emir Çoban Noyan Suldus olan devlet 1344 yılında İlhanlıların tarih sahnesinde çekilmesiyle başlangıçta bu devletin doğal halefi olarak görünse de, Celayirli Devleti karşısında başarılı olamadılar. 1357'te Altınordu Hanı Cani Bey'in Tebriz'i fethetmesi ile bağımsızlıklarını yitirdiler.

Çobanoğulları hukumdarlari listesi şöyle verilir:

Tarihler İsim Baba ismi Notlar
    -1327 Emir Çoban NoyanMalik Çobanoğulları atası, hükümdarlık yapmamıştır.
1338-1343 Hasan Küçük Timurtaş Noyan Timurtaş, Emir Çoban Noyan'ın büyük oğlu idi. Hasan Tebriz'de hükümdarlık ilan etmiştir.
1343-1357 Malik Eşref Timurtaş Noyan  
1357 Tebriz Altın Orda Devleti Hanı Cani Bey tarafından ele geçirildi..

Kaynakça

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.