Ziyadoğulları Hanedanı

Ziyadoğulları Hanedanı Gence Hanlığını kurmuş Kaçar Türkleri’nden olan bir hanedan. Şia mezhebinin Caferî koluna mensup olan Ziyâdoğulları Hanedânı Türkçe konuşuyordu.

Safevi Hanedanı dövründe merkezi Gence’de bulunan Karabağ beylerbeyi II Uğurlu Han Ziyadoğlu, Nadir kendisini şah ilan etmek isterken buna itiraz etti ve açıkça Tahmasp Kulu Hanın şah olmasının mümkün olmadığını söyledi. Nadir sonradan onun şah olmasına itiraz edenlerin bir çokunu öldürtuse de kudretli Kaçar boyundan olan Ziyadoğlu’nu idam etmekten çekindi. Ancak Karabağ beylerbeyini zayıf düşürmek için Gazah ve Borçalı bölgelerini Gürcistan’a verdi ve Otuz İki, Cavanşir ve Kebirli boylarını Horasan’a tehcir etti.

II Uğurlu Han Ziyadoğlu Kaçar 1738 yılında Dağıstanlılar ile savaşta öldü.

Nadir Şah öldürüldükten sonra Ziyadoğulları Hanedanı'nı kuran Kaçar Türkleri'nden II Şahverdi Han Gence’nin ilk hanı (1747-60) oldu.

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/17/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.