Mustafa Ziver Bey

Mustafa Ziver Bey, Osmanlı Arşivi'ndeki kayıtlara göre 9 Ocak 1845'te, aile kayıtlarına göreyse 7 Mart 1846'da doğmuştur. Dergâh-ı Âlî Kapıcıbaşısı Süleyman Sadık Ağa ile Mora Eyaleti Gördes (Korinthos) Sancak Beyi Moralı Kâmil Bey'in kızı Saliha Hanım'ın oğludur. Dedesi Mora Yenişehirli (Anabolu, Nauplion) olduğu bildirilen Yusuf Ağa'dır. İhtisap Ağalığı (1826 öncesi belediye başkanlığı) yapmış bir yeniçeri subayı olduğu sanılmaktadır. Anne yanı dedesi Moralı Kâmil Bey Yunan Ayaklanması sırasında 1822'de Gördes'te şehit olmuştur (1, 6). Ağabeylerinden Mehmet Kâmil Paşa mezahip müdürlüğü (7), sadaret müsteşarlığı (5, 7), Petersburg sefirliği (5, 7), Karadağ komiserliği (7) yapmıştır. Bir başka ağabeysi olan Yusuf Ziya Bey asakir-i şahane kaymakamlığıyla (yarbaylık) nafıa (bayındırlık) mühendisliği yapmıştır (7). Kardeşlerinden Ahmet Reşit Paşa süvari mirlivalığından (tuğgeneral) emekli olmuş bir askerdir.

Mustafa Ziver Bey Babıali kalemlerinden yetişti. Sürre eminliği, mezahip müdürlüğü, adliye nezareti din işleri müdürlüğü, 6 Şubat - 9 Haziran 1907'de Trabzon valiliği (3), 10 Haziran 1907 - 9 Temmuz 1908'de Edirne valiliği (3), 31 Temmuz - 9 Ağustos 1908'de zaptiye nazırlığı (3), 10 Ağustos 1908 - 5 Mart 1909'da şehreminliği (İstanbul Belediye Başkanlığı) (3),6 - 24 Mart 1909'da Ankara valiliği (3), 28 Haziran 1910 - 9 Aralık 1917'de şeyh - ül harem - i Hz. Nebevî'lik (3) yapmış, Medine Müdafii Ömer Fahrettin Türkkan'ın buyruğuyla kutsal emanetleri İstanbul'a getirmiş, 9 Aralık 1917'de İstanbul'da ölmüştür (3). Mustafa Ziver Bey, en önemli görevlerinden biri olan şehreminliği, Mehmed Şerif Rauf Paşa'dan devralmıştır. Emanette bulunduğu sırada 1877 Belediye Kanunu tekrar yürürlüğe konmuştur. Belediye dairelerinin adedi tekrar 20'ye çıkarılmıştır. Yapılan ilk belediye seçimi ile Aralık 1908'de Cemiyet-i Umumiye-i Belediye ilk kez seçimle gelen belediye meclisi olmuştur. Karaca Ahmet Tunus bağı'ndaki mezarı 1940 yılındaki yol yapım çalışmaları sırasında Çiçekçi Camii'nin bahçesine taşınmıştır. (4) Çamlıca'da Millet Bahçesi'nin karşısındaki köşkü günümüzde Mabeyin Restoran olarak kullanılmaktadır. Bu ad, Kadıköy'de bir semte adını veren Mabeyinci Ziver Bey (2,8) ile karıştırılmasından (4) ileri gelen bir yanlışlığa dayalıdır.

Eşi Sultan Abdülmecit ile Abdülaziz'in başmabeyincisi Ali Bey ile Baise Hanım'ın en küçük kızı Cemile Hanım'dır. 2 oğlu, 2 kızı olmuştur.

Oğullarından Selahattin Üner (10) Beyoğlu 1. noterliği yapmıştır. Selahattin Üner'in oğullarından Av. Übeyt Üner'in (9,13) oğlu Dr. Müh. Mustafa Ziver Üner (11,12) 2011'de vefat etmiş olup, çocukları Hayal Üner ve Fethi Tayfun Üner sırayla finans ve perakende alanlarında üst düzey yöneticilik yapmaktadırlar. Av. Übeyt Üner'in diğer oğlu Av. Savaş Üner olup, kızı Yasemin Üner reklam sektöründe çalışmaktadır.

Mustafa Ziver Bey'in öbür oğlu Veteriner Dr. Mehmet Ali Üner'den olan torunu Mustafa Ziver Üner Bursa'da ünlü bir at yetiştiricisi olup 2011'de ölmüştür. Onun torunu Ziver Üner ünlü bir jokeydir.

Kızlarından Ayşe Zeynep Üner'den (Amcası Yusuf Ziya Bey'in oğlu Halil Kâmil Bey ile evliydi) doğan torunu İhsan Üner İstanbul Belediyesi Denetleme Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Kaynakça

  1) Cevdet A. Tarih-i Cevdet. İstanbul, 1893/94

  2) Ekdal M. Kadıköy. Kadıköy Belediyesi. İstanbul, 1996.

  3) Ergin ON. İstanbul şehreminleri. Haz. Galitekin AN. İBB. İstanbul, 1996.

  4) Haskan MN. Yüzyıllar boyunca Üsküdar. Cilt 2. Üsküdar Belediyesi. İstanbul, 2001.

  5) Kuneralp S. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali. İsis. 2. bası. İstanbul, 2003.

  6) Örenç AF. Unuttuğumuz Mora Türkleri. Bab-ı Âlî Kültür Yayıncılığı. İstanbul, 2009.

  7) Süreyya M. Sicill-i Osmanî. İstanbul, 1893 - 1897.

  8) Şehsuvaroğlu B. Göztepe. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu. İstanbul, 1969.

  9) Milliyet gazetesi arşivi, 24.10.1977, Sayfa 14 (Übeyt Üner ölüm ilanı)

  10) Milliyet gazetesi arşivi, 10.06.1963, Sayfa 7 (Selahaddin Üner ölüm ilanı)

  11) Hürriyet gazetesi arşivi 28.08.2011 (Dr. Müh Mustafa Ziver Üner ölüm ilanı)

  12) http://www.emo.org.tr/ekler/15cf8f26fffde67_ek.pdf (sicil no. 1071)

  13) http://www.istanbulbarosu.org.tr/Kaybettiklerimiz.asp?page=70 (sicil no. 1413)

  Ayrıca

  Siyasi görevi
  Önce gelen:
  Şerif Mehmed Rauf Paşa
  İstanbul Şehremini
  28 Temmuz 1908 - 16 Mart 1909
  Sonra gelen:
  Hazım Bey
  This article is issued from Vikipedi - version of the 8/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.