Zerâyi


İslâm Fıkhı

Zerâyi, bir İslam hukuku terimi.

Zerayi bir şey hakkında Kuran veya hadislerde helâllık veya haramlık yönünden herhangi bir delil bulunmaması durumunda sonu helâl (izin verilmiş, dini açıdan uygun) bir eylem veya amaç olan vasıtaların helal, sonu haram (yasak, dini açıdan uygun olmayan) bir eylem veya amaç olan vasıtalarınsa haram olduğu varsayımıdır yani kısaca harama götüren şey(ler)in haram (yasak) ve helale götüren şey(ler)in helal olarak kabul edilmesidir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/3/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.