Zübeyr bin Abdulmuttalib

Hamza bin Abdülmuttalib (Arapça: حمزة بن عبد المطلب), Muhammed'in amcası ve ilk müslümanlardandır. Künyesi, Ebu Ammâre (Umare) ve Ebu Ya'la olup, lakâbı Esedullah "Allah'ın arslanı"dır. Aynı zamanda Peygamberin süt kardeşidir. Annesi Hale, Peygamberin annesi Âmine'nin amcasının kızıdır. Hamza Muhammed'den iki ya da dört yıl önce doğmuştur. Hicretten yedi sene önce 615'te Müslüman oldu. 625 (H. 4) yılında Uhud Savaşı'nda yaşamını yitirdi.

Müslüman oluşu

Muhammed, yakınlarına İslam'ı tebliğ etmiş olmasına karşın Hamza henüz Müslüman olmamıştı. Avcı olan Hamza, bir gün av dönüşü, yeğeni Muhammed'in Ebu Cehil tarafından hakarete uğradığını duyunca Ebu Cehil'i bularak yaralar ve artık kendisinin de Müslüman olduğunu bildirir. Bu olay sırasında bütün Mekkelilere meydan okuması ve kimsenin karşısına çıkmaya cesaret edememesi, ne kadar usta bir savaşçı ve korkunç güçlü olduğu hakkında ufak bir kanıttır. Usta bir savaşçı olduğundan, İslam'ı seçişi Müslümanları biraz daha kuvvetlendirmiştir.

Hicrete katıldı. Bedir Savaşı'nda yer aldı. Bedir'de, çarpışmalardan önce yapılan er dileme hadisesinde, karşısına çıkan paganlardan Şeybe, Utbe ve Tuayma bin Adiyy'i öldürdü. Müslümanların Bedir Savaşı'nı kazanmasında büyük rolü olduğu rivayet edilir.

Hamza'nın öldürdüğü Utbe'nin, Hind adında bir kızı vardı. Hind, babası Utbe ve amcası Şeybe'nin Hamza tarafından öldürüldüğünü haber alınca intikam almak için Vahşi adlı Habeşli bir köleyi görevlendirdi.

Hamza, Uhud Savaşı'nda, sonradan Müslüman olacak olan Vahşî tarafından savaşın en kızgın anında mızrak darbesi ile öldürüldü.

Hamza ve diğerlerinin cenâze namazları kılındı. Abdullah bin Cahş ile Hamza'nın cenâzeleri aynı kabre konuldu. Hamza, Abdullah'ın dayısı idi. Kendisine "Seyyidüş-şüheda" (Şehitlerin efendisi) denildi. Hamza, kılıcını çok iyi kullanır ve mükemmel ok atardı. Muhammed'in onun kabrini ziyaret edip, selâm verdiği, mezardân "Ve aleykümselâm yâ Resûlallah" diye cevap geldiği rivayet edilir.

Hamza'yı öldüren Vahşî, daha sonra Müslüman olmuştur. Muhammed'in, Mîrac Gecesi, "Hamza ile Vahşî'yi Cennet'te kol kola giderken gördüm" dediği rivayet edilir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.