Yusuf Ziya Başara

Yusuf Ziya Başara


Mütevellizade Yusuf Ziya Başara (Soyadı Kanunu öncesinde Mütevellizade Yusuf Ziyaettin Bey) II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti'nde Meclis-i Mebusan’da ve yedi dönem boyunca da TBMM’de Sivas milletvekilliği yapmış bir Türk siyasetçisidir. Erzurum ve Sivas Kongresine katılanlar arasındadır.

Sivas’ın öndegelen ailelerinden Rahatoğlu ailesinin çocuğu olarak 1869 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Rahatoğullarının Sivas’a yerleşmeleri 1328'lere kadar uzanmakta olup, 14. yüzyılda bir dönem Sivas'ı yönetmişlerdir. Aile fertleri daha sonra Osmanlı Devletinde de önemli görevlerde bulunmuşlardır. Ziya Bey İptidai ve Rüştiye mekteplerini tamamladıktan sonra Sivas Mekteb-i Kalem'ine girmiş ve orada mümeyyizliğe yükselmiştir. Daha sonra kaymakamlık, mektupçuluk, Sivas Mekteb-i Sanayi öğretmenliği ve müdürlüğü, Vilayet iaşe müdürlüğü yapmıştır.

Sivas Vilayet Gazetesinde muhabir olarak çalışmış, Sivas Vilayet Meclisinde Hamidiye-Hicaz demiryolu komisyonunda görev aldıktan sonra II. Meşrutiyet'in ilanı ile Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda, Cumhuriyet öncesinde ve sonrasında da yedi dönem TBMM'de milletvekilliği yapmıştır. Sivas Kongresine katılanlar arasındadır.

Sivas Mütevellizade Ziya Bey Kütüphanesi

Mütevellizade Ziya Bey Kütüphanesi Sivas il merkezinde iki katlı, kesme taş ve tuğladan inşa edilmiş bir yapıdır. Yusuf Ziya Bey tarafından 1908 yılında kurulmuş ve 1943 yılında ölümüne kadar tarafından yönetilerek giderleri karşılanmıştır. Yapının altında yuvarlak kemerli altı adet dükkân bulunmaktadır. Bunun üzerindeki birinci kat bütünüyle kütüphaneye ayrılmıştır. Ziya Bey'in oğluna devrettiği kütüphane günümüzde kütüphane bir mütevelli heyetince yönetilmekte, giderleri binanın altında bulunan dükkânların kira bedeli ile karşılanmaktadır.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin kuruluşundan sonra bu kütüphane vârisleri tarafından ücretsiz olarak üniversite kütüpahanesine bağışlanmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/31/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.