Yunus Emre Enstitüsü

Yunus Emre Enstitüsü, Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı.

Yunus Emre Enstitüsü, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulus semtinde bulunmaktadır. Yunus Emre Vakfı'na bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, 5653 numaralı kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve uygulamaları yürütmektedir.

Türk dili, tarihi, kültürü, sanatı gibi alanlarda, sertifika programlarıyla eğitim-öğretim uygulamalarını gerçekleştirmek, Enstitünün hedefleri arasındadır. Enstitü, kuruluş amaçları doğrultusunda Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi için araştırmalar yapmak; farklı kurumlarla işbirliği içerisine girerek bilimsel çalışmaları desteklemek ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak amacına yönelik olarak da pek çok faaliyet yürütmektedir[1].

Yunus Emre Vakfına bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve uygulamaları yürütmektedir. Enstitü, kuruluş amaçları doğrultusunda Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, farklı kurumlarla işbirliği yaparak bilimsel çalışmaları desteklemek ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak amacına yönelik faaliyetler yürütmektedir. Yunus Emre Enstitüsü, Türk dili, tarihi, kültürü, sanatı ve müziği alanlarında yetkin akademisyen ve araştırmacıların yetişmesine katkı sağlamayı; sertifika programlarıyla eğitim-öğretim uygulamalarını gerçekleştirmeyi de hedeflemektedir. Yunus Emre Enstitüsü yurt dışında çeşitli ülkelerde açacağı Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri ile Türkiye'nin, Türk dilinin, kültürünün, sanatının ve tarihinin tanıtılması adına çalışmalar yapacaktır. Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde bilimsel projeler, kültürel etkinlikler ve kurslar aracılığıyla bir taraftan Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlanırken, diğer taraftan Türkiye ile diğer ülkeler arasında dostluk pekiştirilecek ve kültürler arasındaki münasebetler artırılacaktır. Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri bünyesinde yürütülecek olan Türkçe dil kursları sayesinde hem yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyenlere Türkçe öğrenim imkânı sağlanmış olacak hem de ilgili ülkelerdeki Türk vatandaşlarının, dillerini daha yakından tanımaları temin edilerek, Türkiye ile kültürel bağlarının devamı sağlanacaktır.

Yunus Emre Enstitüsü yurt dışında kurduğu merkezlerde eğitim ve öğretim çalışmalarının yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetler yürütmekte, bilimsel araştırmalara destek vermektedir.

2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle yurt dışında 30'un üzerinde kültür merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde isteyen herkese Türkçe öğretiliyor. Çeşitli seminerler, sempozyumlar, konferanslar ve paneller düzenlenen merkezlerde kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimleri sanatseverlerle buluşuyor.[2]

YETEM'in bulunduğu ülkeler

[2]

 1. Afganistan - Kabil
 2. Almanya - Berlin
 3. Almanya - Köln
 4. Arnavutluk - İşkodra
 5. Arnavutluk - Tiran
 6. Avusturya - Viyana
 7. Azerbaycan - Bakü
 8. Belçika - Brüksel
 9. Bosna Hersek - Mostar
 10. Bosna Hersek - Foynitsa
 11. Bosna Hersek - Saraybosna
 12. Cezayir - Cezayir
 13. Fas - Rabat
 14. Fransa - Paris            
 15. Güney Afrika - Johannesburg
 16. Gürcistan - Tiflis
 17. Hollanda - Amsterdam            
 18. İngiltere - Londra
 19. Ürdün -Amman
 20. İran - Tahran
 21. İtalya - Roma
 22. Japonya - Tokyo
 23. Karadağ - Podgorica
 24. Kazakistan - Astana
 25. Kosova - Prizren
 26. Kosova- İpek
 27. Kosova- Priştine
 28. Lübnan - Beyrut
 29. Macaristan - Budapeşte
 30. Makedonya - Üsküp
 31. Mısır - İskenderiye
 32. Mısır - Kahire
 33. Polonya - Varşova
 34. Romanya - Köstence
 35. Romanya - Bükreş
 36. Rusya Federasyonu - Kazan
 37. ABD - New York

Enstitünün Birimleri ve Faaliyetleri

YETEM

Yunus Emre Enstitüsü bünyesindeki Yunus Emre Türkçe Eğitim ve Öğretim Merkezi (YETEM)'in kuruluş amacı, öncelikle Türkçenin bir dünya dili olarak yabancı ülkelerde öğretilmesi hususunda eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak ders araç ve gereçlerini hazırlamaktır. Türkçenin uluslararası düzeyde etkinliğini artırma noktasında da çeşitli projeler yürütmekte olan Yunus Emre Türkçe Eğitim ve Öğretim Merkezi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda Türkçenin öğretiminde evrensel standartlara uygun bir Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)'nin yazılım ve uygulamasını da gerçekleştirecektir[1].

YETEM Faaliyetleri:

Türkçe Kursları

Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde düzenlenen Türkçe kurslarında, kolaydan  zora, yakından uzağa ve genelden özele, sarmal yapıda dil öğretimi uygulanmaktadır. Eğitim öğretim sürecinde, görüntülü ve sesli kaynakların kullanımına önem verilmektedir. Yeni konular öğretilirken daha önce öğrenilmiş ve kazanılmış bilgi ve becerilerin tekrarına özen gösterilen kurslarda, öğretim sistemi Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri ve dil seviyeleriyle paraleldir. Türkçe öğretiminde dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazmaya eşit oranda yer verilmektedir.

Basamaklı kur sisteminin uygulandığı Türkçe dersleri, temel düzeyde A1 ve A2, orta düzeyde B1 ve B2, ileri düzeyde ise C1 ve C2 kurlarından oluşmaktadır.[3]

Kitap ve Diğer Materyaller

YETEM, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi faaliyetlerini daha verimli hâle getirmek amacıyla Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri’ne ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin ilkelerine uygun olarak ders kitapları, çalışma kitapları, öğretmen/kılavuz kitapları, okuma kitapları/metinleri, sözlükler, resimli konuşma kartları ve sesli görüntülü materyaller hazırlamaktadır. Bu materyaller, 16 yaş üstü yetişkinlere ve çocuklara yönelik olmak üzere 2 ayrı grup dikkate alınarak geliştirilmektedir. [4]

Eğitimcilerin Eğitimi

Türkçe öğretimi alanında Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri vasıtası ile modern dil öğretim teknikleri ve materyallerini eğitimcilerin hizmetine sunmak, öğretmenleri en son gelişmelerden haberdar etmek ve yeni kazanımları paylaşmak, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çalışmalarını ortak ve nitelikli bir düzlemde yürütmek, yurt dışındaki iki dilli Türk çocuklarına verilen eğitimi daha nitelikli hâle getirmek ve Türkçe öğretmenlerinin donanımlarını artırarak eğitim standartlarını yükseltmek gibi amaçlar doğrultusunda yurt dışında belirli aralıklarla, YETKM’lerin yanı sıra devlet okulları ile farklı kurumlar bünyesinde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin ve Türkologların eğitimine yönelik seminerler düzenlenmektedir.  Bugüne kadar sırasıyla Brüksel, Amman, Kahire, Saraybosna, Bükreş, Priştine, Prizren, Tahran, Tiflis, Üsküp, Tiran, Astana ve Almatı’da seminerler düzenlenmiştir.[5]

Sertifika Programları

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi özel bir ihtisas alanı olduğundan, bu alanda görev yapacak öğretim elemanlarının çağdaş yabancı dil yaklaşım, yöntem ve teknikleriyle donatılmış bir biçimde yetiştirilmesi Yunus Emre Enstitüsünün temel hedefleri arasındadır. Bu bağlamda, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında ihtiyaç duyulan okutmanları yetiştirmek amacıyla bu tür sertifika programları belirli aralıklarla düzenlenmektedir. TÖMER’lerle ortaklaşa düzenlenen programlarda okutman adaylarına alan uzmanı akademisyenlerden teorik ve pratik eğitim alma fırsatı sunulmaktadır.[6]

Seçmeli Yabancı Dil

Ülkemizin dünya ülkeleriyle hızla gelişen çok yönlü ilişkisine bağlı olarak yurt dışında Türkçeyi öğrenmeye yönelik ciddi bir talep artışı olmuştur. Yunus Emre Enstitüsü, bu talepleri karşılamak amacıyla bir taraftan ihtiyaç duyulan ülkelerde Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerini devreye sokarken öte taraftan da devlet okullarında Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak okutulması çalışmalarına katkı sağlamaktadır.Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak resmî müfredatlara girişi konusunda yapılan çalışmalar müfredat programlarının oluşturulması ve ilk ve ortaöğretime yönelik yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarının hazırlanması şeklinde iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bu konuda ilk ders malzemesi ihtiyacı Bosna Hersek’te ortaya çıkmıştır. Bosna Hersek’teki Eğitim Bakanlıkları nezdinde yapılan girişimler sonucu Türkçe seçmeli yabancı dil olarak resmî müfredatlarda yer buldu. Nitekim, Bosna Hersek’in Zenica-Doboj, Hersek-Neretva ve Bosansko-Posavinski Kantonlarında Eğitim Bakanlıkları tarafından Türkçenin ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde 6. sınıftan 13. sınıfa kadar ikinci seçmeli yabancı dil olarak okutulması kararı alındı. 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde Bosna Hersek’te 5332 öğrenci, 50 öğretmenden Türkçeyi seçmeli yabancı dil olarak öğrenmektedir. Gürcistan’da da seçmeli ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Şu anda Tiflis’teki 2 ilköğretim okulunda toplam 395 öğrenci Türkçe öğrenmektedir. Türkçenin ülke genelindeki müfredatta yer bulabilmesi için 23-26 Eylül 2012 tarihleri arasında Gürcistan Eğitim Bakanlığı  ile müfredat programı konusunda görüşülmüştür. Program onaylandıktan sonra Gürcistan ilköğretim okullarında okutulmak üzere Türkçe ders kitaplarının yazımına başlanacaktır.[7]

Türkçe Yaz Okulu

Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği Türkçe Yaz Okulu 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında düzenlenmiştir. 2010 yılında 8 ülkeden 30 kişilik bir katılımla gerçekleştirilen “Yaz Okulu” programına, 2011 yılında 23 ülkeden 123 kişi, 2012 yılında 44 ülkeden 244 kişi, 2013 yılında ise 57 ülkeden Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri bünyesinde yürütülen Türkçe kurslarında başarılı olan ve Türkoloji bölümlerinde eğitimlerine devam eden 268 kişi katıldı. 2013 Türkçe Yaz Okulu Yunus Emre Enstitüsü ve Başbakanlık YTB ile işbirliği halinde yürütülmüştür. 2014’te ise Türkçe Yaz Okulu Programının 5.si düzenlenecektir.

Türkçe Yaz Okulu Programları farklı ülkelerden gelen misafirlerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. İletişim dili olarak Türkçenin kullanıldığı bu organizasyonda hem Türkçe eğitimi alma hem de bulundukları ve ziyaret ettikleri şehirlerin öne çıkan tarihî ve turistik yapılarını gezme ve yörenin kültürünü tanıma imkânı bulmaktadırlar.

Yaz okulu öğrencileri Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan Türkçe Öğretim Merkezlerinde Türkçe eğitimi almaktadır. Bu eğitimin yanı sıra öğrenciler bulundukları şehrin ve yörenin kültürü ile doğa güzelliklerini tanıma amaçlı gezi programlarına da katılmaktadır. Gidilen illerde düğün, festival, el sanatları yapımı gibi etkinliklere katılarak, kültürü yaşayarak öğrenme fırsatı da bulmaktadırlar.

Misafirlerimiz Anadolu’nun çeşitli kentlerinde devam eden Yaz Okulu Programı’nın son bölümünde ise nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, imparatorluklara başkent olmuş İstanbul’a gitmektedirler. Bütün grupların bir araya getirildiği İstanbul’da, katılımcılar değişik şehirlerde yaşadıkları tecrübeleri arkadaşlarıyla paylaşma ve Anadolu kültürü ile tarihinin tüm renklerini görme fırsatını elde etmektedirler.

Topkapı Sarayı’ndan Ayasofya’ya,  Sultanahmet Camisi’nden Dolmabahçe’ye kadar birçok önemli mekânı ziyaret eden misafirler,  programın son gününde düzenlenen zengin kültürel içeriğe sahip bir kapanış programı ile Yaz Okulunu tamamlamakta ve Türkiye’ye veda etmektedirler.[8]

2) Sınav Merkezi

Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi, 3 Aralık 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Sınav Merkezinin görevleri arasında; yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışan akademisyenlere, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde ve TÖMER’lerde çalışan Türkçe okutmanlarına, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) soru bankasına katkı sunan soru yazarlarına yönelik hizmet içi eğitim seminerleri ve çalıştayları düzenleme; Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde uygulanan kur, sertifika ve seviye tespit sınavlarını geliştirme; Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) için bilimsel standartlara uygun model geliştirme ve bu modele göre zengin bir soru bankası hazırlayarak kâğıt ve web tabanlı TYS uygulama çalışmalarını sürdürme; Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği içinde olan üniversitelerin TYS Soru Bankası’ndan yararlanması için alt yapı çalışmalarını gerçekleştirme; Türk üniversitelerinin yurt dışındaki öğrencilere yönelik Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) uygulamalarının gerçekleştirilmesine yardımcı olma gibi faaliyetler bulunmaktadır.[9]

Sınav Merkezi Faaliyetleri:

Hizmet İçi Eğitim

Çeşitli ülkelerdeki yaklaşık 40 Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde (YEETKM) kur sonlarında yapılmakta olan kur ve sertifika sınavları ile öğrenci müracaatına bağlı olarak gerçekleştirilen Seviye Tespit ve Türkçe Yeterlik Sınavları için sürekli beslenmesi gereken çok zengin bir soru bankasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür bir soru bankasının oluşturulması, ancak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yetişmiş ve bu alanda uygulanan sınavların hazırlanmasında maharet kazanmış uzmanlarla mümkündür. Sınav Merkezi, ilgili akademisyenleri YEETKM’lerde ve üniversitelerimizin TÖMER’lerinde çalışan Türkçe okutmanları ile hizmet içi eğitim seminerleri ve çalıştaylarda bir araya getirerek bilgi paylaşım ortamının oluşmasını sağlamaktadır.[10]

Kur ve Sertifika Sınavları

Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim ve Öğretim Merkezi (YEETEM) tarafından Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde (YEETKM) sürdürülen Türkçe eğitimi için belirlenen ders programlarına ve ADP’ye (Avrupa Dil Portfolyosu) uygun kur ve sertifika sınav modellerini geliştirmektedir. Bu modellere göre YEETKM’lerdeki Türkçe okutmanlarınca hazırlanan sınavlar, Sınav Merkezi uzmanları tarafından incelendikten sonra uygulanmaktadır. Merkezlerimizde çoğunlukla 36, 72 ve 144 saatlik kur düzenleri uygulanmaktadır.[11]

Seviye Tespit Sınavları

Seviye Tespit Sınavı (STS) Türkçeyi yabancı ya da anadil olarak öğrenen bireylerin dil seviyelerini ve yeterliklerini ölçmek üzere Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi tarafından geliştirilen, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen yeterlik tanımlarına göre A1, A2, B1, B2, C1 seviyelerini içeren ve üç aşamada gerçekleşen bir sınavdır.

Sınav, birinci aşamada gerçekleşecek olan okuma bölümü 90, ikinci aşamada gerçekleşecek olan yazılı anlatım bölümü 30, üçüncü aşamada gerçekleşecek olan sözlü anlatım bölümü 10 dakika olmak üzere toplam 130 dakika sürmektedir.[12]

TYS (Türkçe Yeterlik Sınavı)

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'nda belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda bir Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) modeli geliştirmiş ve bu sınavın uluslararası ölçekte uygulamalarına başlamıştır. Enstitü, bu uygulamasıyla Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşmasını ve Türkiye’nin yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalarına destek olmayı amaçlamaktadır. 

Türkiye üniversitelerinin yabancı öğrencilerin ilgi odağı hâline gelmesi, söz konusu öğrencilerin üniversitelerimize kabulünü kolaylaştırması ve Türkçe düzeylerinin doğru ölçütlerle değerlendirilmesi açılarından TYS büyük önem arz etmektedir.

Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart sınavı olması hedeflenen TYS, bu özelliğiyle yurt dışında Türkçe öğreten farklı kurumlardaki öğretimde standartları oluşturmayı amaçlamaktadır.

6 Ekim 2011 tarihinde sınav hazırlıklarına ilişkin YÖK’te yapılan koordinasyon toplantısından sonra, Yunus Emre Enstitüsünde Ankara, Ege, Gazi, Hacettepe üniversiteleri TÖMER’lerinden akademisyenler ve MEB YEĞİTEK’ten bir uzmanın katılımıyla oluşturulan çalışma grubu tarafından TYS için rehber niteliğinde bir Çerçeve Program ve ardından model sorular hazırlanmıştır. Oluşturulan sorular, ölçme uzmanının kontrolünden geçirilmiş ve hazır hâle gelen TYS’nin “Dinleme” metinleri MEB YEĞİTEK stüdyolarında profesyonel sanatçılarca seslendirilmiştir. 

TYS’nin ilk uygulaması 19.10.2012 tarihinde Tahran YETKM’de yapılmıştır. Uluslararası ölçekte ilk uygulama ise 24-25 Mayıs 2013 tarihinde 10 ülkede (Kosova, Arnavutluk, Mısır, İran, Azerbaycan, Japonya, Gürcistan, Bosna Hersek, Belçika, Kazakistan) gerçekleştirilmiştir. 

TYS, yılda üç kez (ocak, mayıs ve eylül aylarında) Sınav Merkezinin belirleyeceği gün ve saatlerde Yunus Emre Enstitüsü, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri ve Enstitünün işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda yapılmaktadır. YETKM’lerden gelecek talepler doğrultusunda bu ayların dışında da sınav uygulanabilmektedir.

Şu anda kâğıt tabanlı olarak uygulanan ve çevrimiçi (online) sınav hazırlıkları da devam eden TYS’de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerindeki yeterlikleri ölçülmektedir.

Sınav iki oturumda gerçekleşmektedir. Okuma, dinleme ve yazma bölümleri 1. oturumda; konuşma (bağımsız konuşma ve karşılıklı konuşma) bölümü 2. oturumda yapılmaktadır. 1. oturum; okuma 60, dinleme 45, yazma 60 olmak üzere, toplam 165 dakika; 2. oturum bağımsız konuşma 5, karşılıklı konuşma 10 olmak üzere, toplam 15 dakikadır. Sınavın tamamı, 180 dakika sürmektedir.

Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12,5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda 55-70 arası puan alan adaylara B2, 71-88 arası puan alan adaylara C1, 89-100 arası puan alan adaylara ise C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir.[13]

TYS içeriği hakkında bakılabilir:[14]

YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavları)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılmaktaydı, aynı yıl içerisinde alınan kararlarla Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarını T.C. üniversiteleri kendi bünyelerinde düzenlemektedir.

YEE Sınav Merkezi, Enstitünün anlaşmalı olduğu kurumların yurt dışında yapacak oldukları Yabancı Öğrenci Sınavlarının koordinasyonunu sağlayarak sınavların uygun koşullarda gerçekleşmesine katkı sunmaktadır.[15]

3) Kültür ve Sanat Koordinatörlüğü

Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışında bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla kültür ve sanatımızın en güzel örneklerini dünyaya tanıtmakta, kültürel etkileşim ve paylaşıma katkı sağlamaktadır.

Müzik, modern ve klasik Türk el sanatları, tiyatro, sinema, fotoğraf, edebiyat, Türk mutfağı vb. alanlarda Türkiye’nin zengin kültür birikimini paylaşmak amacıyla konserler, sergiler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, film gösterimleri, bilimsel toplantılar, aydın buluşmaları, sanat kursları ve benzeri pek çok faaliyet düzenlemektedir.

Sadece Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu ülkelerde değil, dünyanın pek çok ülkesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği hâlinde fuar, festival vb. organizasyonlara katılım sağlanmaktadır.

Kültür Sanat Koordinatörlüğünün yürüttüğü proje ve faaliyetlerle kültürümüz dünya kültürleriyle buluşmakta, yapılan ortak çalışmalarla toplumlar arasında dostluk köprüleri kurulmaktadır.[16]

4) Türkoloji Koordinatörlüğü

Türkoloji Projesi, 1999 yılında -o zamanki adıyla- Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından başlatılmış ve ilk defa 2000-2001 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulmuştur. Proje, 20 Eylül 2011 tarihinde imzalanan protokolle Yunus Emre Enstitüsüne devredilmiştir.

Türkoloji Projesi’nin amacı, Türkiye’nin diğer ülkelerle dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmak; Türk dili, edebiyatı, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek, bununla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak, yurt dışındaki Türkoloji/Türk dili ve edebiyatı bölümlerine Türkiye’den öğretim elemanı görevlendirerek bölümlerin eğitim öğretime devam etmesini sağlamak, yurt dışında Türk dili ve edebiyatı öğrenimini nitelikli hale getirmek, Türk kültürünü ve Türkiye’yi yurt dışında tanıtmaktır. Proje kapsamında, 37 ülkede 58 üniversite ile “Türkoloji Projesi İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.[17]

Protokol İmzalanan Üniversitelere Destekler

Türkoloji Projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalanan yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji / Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine aşağıdaki destekler verilmektedir:[18]

Öğretim elemanı görevlendirilmesi:

Proje kapsamında Türkiye’deki üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı/Türk dili ve edebiyatı eğitimi/Türkçe eğitimi/çağdaş Türk lehçeleri bölümlerinde görevli öğretim elemanları, Enstitümüz ile işbirliği protokolü imzalayan yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji/Türk dili ve edebiyatı bölümlerine ve üniversiteler bünyesindeki Türkçe kurslarına 10 ay süreyle görevlendirilmektedir. 2013-2014 eğitim öğretim yılında 26 ülkede 32 üniversiteye 49 öğretim elemanı görevlendirilmiştir.

Kaynak kitap desteği

Proje kapsamında işbirliği protokolü imzalanan yurt dışındaki üniversiteler bünyesindeki Türkoloji/Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin kaynak kitap ihtiyacı karşılanmaktadır.

Ziraat Bankasının desteği ile yürütülmekte olan “100 Türkiye Kütüphanesi” projesi kapsamında Türk edebiyatı alanında yetişkinlere ve çocuklara yönelik klasik eserler ve Türkiye hakkında (Türk tarihi, kültürü, sanatı, edebiyatı, mutfağı, turizmi, siyaseti, ekonomisi; şehirlerin tanıtımı, Türkiye’de yatırım ve eğitim imkânları, kültür diplomasisi gibi konularda) yapılacak araştırmalarda temel kaynak kabul edilen yaklaşık 2.000’er kitabın yer aldığı kütüphaneler kurulmaktadır.

Türkçe Yaz Okulu Programı

Her yıl yaz aylarında YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Türkçe Yaz Okulu” programı kapsamında ülkemize getirilen başarılı öğrenciler hem Türkçe pratik yapma imkânı bulmakta hem de Türk kültürünü, sanatını ve tarihi eserlerini yerinde görebilmektedir. Öğrenciler, çeşitli şehirlerdeki üniversitelerde alanında uzman akademisyenlerden ders almaktadırlar.

Türkologlara destek

Proje kapsamında protokol imzalanan yurt dışındaki üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümlerinde görevli Türkologlara katılacakları araştırma, seminer, konferans, sempozyum, çalıştay gibi akademik faaliyetler için Enstitü tarafından destek verilebilmektedir.

Yurt dışında işbirliği protokolü imzalanan üniversite mensubu Türkologların Türk dilinin, edebiyatının, tarihinin, sanatının, kültürünün tanıtılmasına ve öğretilmesine yönelik projeleri desteklenebilmektedir.

Türkoloji öğrencileri

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu ve protokol imzalanan ülkelerdeki üniversitelerin Türkoloji/Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde okuyan başarılı -belirli sayıdaki- öğrenciye eğitim öğretim dönemi boyunca teşvik bursu verilebilmektedir.

Genç Türkologlara katkı

Türkoloji bölümü bulunan yurt dışı üniversitelerin Türkoloji/Türk dili ve edebiyatı bölümlerindeki yerel akademik personel ihtiyacının karşılanabilmesi için YTB'nin (Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının) yürütmekte olduğu “Yunus Emre Türk Dili Bursları” kapsamında Türkiye’de yüksek lisans/doktora eğitimi almaları teşvik edilmektedir.

Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtılması

Yurt dışında işbirliği protokolü imzalanan üniversitelerin Türkoloji/Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde Türk dilini, edebiyatını, tarihini, sanatını, kültürünü tanıtmak ve bunlara duyulan ilgiyi arttırmak amacıyla düzenlenen faaliyetlere destek verilebilmektedir. Bu kapsamda ilgili ülkelerde “Türk Dili ve Kültürü Haftası” tertip edilmesi teşvik edilmektedir.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.