Yeraltı Camii

Yeraltı Cami
Temel bilgiler
Yer Türkiye İstanbul Beyoğlu
İnanç İslam
Durum Faal
Mimari
Mimari tür Cami
Mimari biçim Osmanlı
Tamamlanma tarihi 6. Yüzyıl
Özellikler

Yeraltı Cami (Kurşunlu Mahzen) İstanbul, Beyoğlu ilçesi Karaköy semtindedir. Yapım yılı tam olarak bilinmiyor. Evliya Çelebi’ye göre Hicret’in 92 (711) senesinde Abdülaziz oğlu Ömer ‘in yaptırdığı ve sonraları camiye çevrilen Kule’dir. Osmanlı resmî kayıtlarda Mahzen-i Sultani adıyla geçer. Bazı kaynaklarda "Kastellion ton Galatau" isimli bir hisardır. II. Tiberios (578-582) döneminde artan Arap akınlarına karşı Haliç’in girişini kontrol amacıyla yaptırılır. Cristoforo Buondelmonti ’nin XV. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen gravürlerinde etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir avlu ve yüksek bir kuleden oluşan hisar, aynı zamanda Haliç’e girişi önleyen zincirin bir ucunun da bağlandığı yerdir. 1573 tarihli Matrakçı Nasuh ve 1584 tarihli Hünername çizimlerinde Galata Hisarı / Mahzen-i Sultani görülmemektedir [1] Mekan İstanbul’un Osmanlılara geçmesinden sonra yine cephane deposu, su sarnıcı gibi çeşitli amaçlarla mahzen olarak kullanılmış. 1752-56 yıllarında Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa tarafından cami’ye dönüştürülmüş.[2] Kule şeklindeki minaresi kısa süre sonra meydana gelen depremde yıkıldığı için Sultan I. Mahmud tarafından yeniden yaptırılmış. Sahabeden Amr bin el-Âs, Vehb B. Huşeyre (Sahabi olup olmadığı hakkında bilgi yok) ve Tebeu’t-tâbiîn'den Süfyân B. Uyeyne’nin makam kabirleri de buradadır. Eyüpsultan’dan sonra İstanbul’da en çok ziyaret edilen kutsal mekân olarak değerlendirilir.[3] Dikdörtgen planlı bu mahzenin içinde elli dört adet kalın paye yapının üstünü örten tonozları taşımaktadır. Cami gün ışığını sadece deniz tarafındaki duvarında açılmış pencerelerden alır. Üstünde, ahşap bir Türk konağı mimarisinde olan ve 1985’te restorasyonu yapılan Sahiller Sağlık Merkezi müdürlüğü binası bulunmaktadır. [4] İstanbul’da kitâbe üstünde görülen en eski tuğra giriş kapısı üstünde bulunan I. Mahmud’a ait tuğradır.[5] Caminin müezzin mahfili vardır. İki giriş kapısı bulunur. Birincisine Kemeraltı Caddesi’nden diğerine Karantina Sokağından girilir. Karantina Sokağından kot farkı nedeniyle merdivenlerle girilir. Günümüzde faaldir. Karaköy Vapur İskelesi yakınındadır.

Kaynakça

  1. Genim, Sinan: KURŞUNLU MAHZEN KÖŞKÜ VE YERALTI CAMİİ. sinangenim.com. Erişim Tarihi:26.10.2016
  2. Yeraltı Camii (Kurşunlu Mahzen). hayalleme.com. Erişim Tarihi: 25.10.2016
  3. Yeraltı Camii bir zamanlar zindandı. sabah.com.tr. Erişim Tarihi: 25.10.2016
  4. Eyice, Semavi: GALATA, TDV İslam Ansiklopedisi, c.13; s.308, İstanbul, 1996
  5. Derman, M. Uğur, “İstanbul”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.23, s.268, 2012
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/10/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.