Yeni Büyük Oyun

Kuzeybatıda Kafkasya'dan, kuzeydoğuda Moğolistan a ; Asyanın siyasi haritası.

Günümüzde ABD, Rusya, Çin,İran,Hindistan ve Pakistan arasında eski Sovyet ülkelerinin petrol ve doğalgaz kaynaklarından yararlanmak ve/veya onları elegeçirmek, boruhatlarının denetimini ve güvenliğini sağlamak için sergilenen çekişmeye denmektedir.[1][2][3][4][5][6] Bu karşılaştırmanın doğruluğu tartışmalıdır.[7]

Kaynakça

  1. Enrico Fels, Assessing Eurasia's Powerhouse. An Inquriy into the Nature of the Shanghai Cooperation Organisation, Winkler Verlag, Bochum (Almanya), 2009, ISBN 978-3-89911-107-1.
  2. Mahdi Darius Nazemroaya. "The "Great Game": Eurasia and the History of War". Global Research. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7064. Erişim tarihi: December 3, 2007.
  3. Melik Kaylan. "Welcome Back To the Great Game". Wall Street Journal. http://online.wsj.com/article/SB121858681748935101.html. Erişim tarihi: August 13, 2008.
  4. Mahdi Darius Nazemroaya. "The "New Great Game" in Eurasia is being fought in its "Buffer Zones"". Global Research. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13140. Erişim tarihi: April 21, 2009.
  5. "Candid discussion with prince andrew on the kyrgyz economy and the "great game"". Wikileaks. http://wikileaks.ch/cable/2008/10/08BISHKEK1095.html. Erişim tarihi: 2008-10-29.
  6. Rajan Menon, "The New Great Game in Central Asia", Survival, 45:2, 2003, pp. 187-204
  7. Weitz, Richard, "Averting a New Great Game in Central Asia", The Washington Quarterly 29:3, Summer 2006, pp. 155-167
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.