Yehova'nın Şahitleri

Yehova'nın Şahitlerinin yönetim merkezi, New York, ABD

Yehova'nın Şahitleri, Yaratıcı olarak Yehova'ya inanılmaktadır. Kutsal Kitap'ta Tanrının isminin Tetragrammaton haliyle yaklaşık 7000 kez geçen bu ismin, Yehova olarak seslendirildiğini ve bu ismin kullanılması gerektiğine inanmaktadırlar.[1][2][3][4]Dünya çapında 8,2 milyona yakın inananı olan dini bir topluluktur ve dünyada 240 ülke ve bölgede faaliyetlerini sürdürmektedirler.[5][6]

İnançları

Yehova'nın Şahitleri, Hristiyan alemi tarafından birçok temel dinsel konuda ciddi görüş farklılıkları nedeniyle, Hristiyanlıktan ayrı bir inanç olarak görülmektedir. [kim?] Yehova'nın Şahitleri'ne göre de Hristiyan alemi Kitab-ı Mukaddes'te geçen ilk yüzyıldaki Hristiyanlıktan oldukça uzaklaşmıştır. Kitab-ı Mukaddes'i gerçek anlamda hayatlarında uygulamaya önem verirler.[7] Teslise inanmazlar.[8] Gerçek dini bugünkü Hristiyan aleminin değil, İ.S. 1. yüzyıldaki Hristiyanların uyguladığına inanır ve buna bağlı kalırlar. Kitab-ı Mukaddes'in oryantalistik özelliğine inanırlar. Ahiret inançları kuvvetlidir. Tanrı tek olduğundan gerçek dinin tek olduğuna, bunun hangi din olduğununun ise Kitab-ı Mukaddes'te belirtildiğine inanırlar.[9][10]

İnanç olarak sigara içmezler, silah tutmaya ve öldürmeye karşıdırlar.[11] Bu sebeple askerlik yapmazlar, savaşa katılmazlar, siyasete karışmazlar ve kan nakli yaptırmazlar.[11][12][13] Dünyadaki sorunların ancak Tanrı'nın Gökteki Krallığı (Yönetimi) tarafından çözüleceğine inanırlar.[14]

Yeryüzünde yaşayan kötülerin ve Tanrı'nın Gökteki Krallığının yanında olmayı reddeden tüm insanların Armageddon'da yok olacağına, ancak Yeryüzünün yok olmayacağına inanırlar.[15] Yeryüzünün Yehova ve Gökteki Krallığı'nın Kralı İsa Mesih tarafından iyilere ve bu Krallığı kabul edip yanında yeralan insanlara sonsuza dek cennet olarak verileceğine inanırlar. Yalnızca Cennet inancı vardır. Ateşli bir cehennem azabı öğretisine inanmazlar.[16] Bunun yerine, Tanrı'nın adaletini kötü kişileri sonsuza dek yok ederek göstereceğine inanırlar.[17] Yehova'nın Şahitleri'ne göre cehenneme atılmak sonsuz yok oluşla eşanlamlıdır. Bu anlamda tekrar dirilme inançları vardır. Bu dirilme Gökteki Krallık hüküm sürerek Yeryüzünü cennete dönüştürdüğünde Yeryüzünde olacaktır. Diriltilecek olanlar "doğru olanlar ile doğru olmayanlar" olacaklar. Yalnızca "kötüler" diriltilmeyecekler ve sonsuza dek ölmüş ve böylece yok olmuş olacaklardır. Yehova'nın Şahitleri'ne göre Gökteki Krallık 1000 yıl boyunca hüküm sürmeye başladığında, Şeytan ve cinleri bağlanmış ve faaliyetsiz bir durumda olacaklarından insanları saptıramayacaklardır. 1000 yılın sonunda ise Şeytan ve cinler de sonsuza dek yok edileceklerdir. Bu sürenin bitiminde, İsa Kral olarak görevini tamamlamış ve insanlığın bütün sorunlarını çözmüş olarak, yetkilerini yeniden Yehova'ya devredecektir.[18]


Galeri

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/10/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.