Ye (Arap)

Ye ( ﻱ ), Arap alfabesinin yirmi sekizinci ve son harfi. İbranice muadili Yud harfidir.

Ebced hesabındaki değeri 10'dur. Kamerî harflerdendir.

Arap Alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
(ء Hemze)

Yazılış

Ye harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.

Ayrıca Hemzenin bineği olan harflerdendir (diğerleri Elif ve Vav) .

Uzun okutucu harflerden olup (diğerleri Elif ve Vav) kendinden önce gelen sessiz harfi kalın veya inceliğine göre "ı" ile "i" arasında bir sesle uzatır.

Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık

ـي‎ ـيـ‎ يـ‎ y , ī j , iː

Mahreç - Fonetik

Ye sesi yumuşak damaktan çıkarılan yayvan bir "y" sesidir. Dil ortasını, üst damağa dokundurmak suretiyle çıkar. İnce bir sestir.

Bu ses Türkçedeki "ye" sesine benzemektedir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.