Yatırım bankacılığı

Bankacılık

Finans
Finansal piyasalar
Finansal piyasa aracıları
Finansal yönetim
Bireysel finans
Maliye
Bankalar ve Bankacılık
Finansal düzenleme

Banka türleri
Merkez Bankası
İhbar bankası
Ticari banka
Kalkınma bankası
Emanetçi banka
Acente banka
Yatırım bankası
Sanayi bankası
İslami bankacılık
Tacir banka
Karşılıklı bankacılık
Karşılıklı Tasarruf
Ulusal banka
Kıyı bankacılığı
Özel bankacılık
Savings bank
Sparkasse

Bankacılık terimleri
Anonim bankacılık
Para çekme makinesi
Mevduat
Kredi
Money creation

Banka listeleri
Kanada'daki bankaların listesi
Hong Kong'daki bankaların listesi
Singapur'daki bankaların listesi
Pakistan'daki bankaların listesi
İsviçre'deki bankaların listesi

Yatırım bankası, anonim şirketlerin ve kamu ekonomik kuruluşlarının yeni menkul değer ihracını desteklemek ve bunlara uzun süreli finansman sağlamak amacıyla oluşturulan mali kurum.

Yatırım bankaları sağladıkları kredileri özkaynak sermayelerinden ya da uzun süreli tahvil çıkarmak ve uzun vadeli mevduat kabul etmek yollarıyla dış kaynaklardan sağlarlar. Özellikle anonim şirketlere verdikleri uzun süreli krediler için gerekli fonları ise bu şirketlerin tahvil ve hisse senetlerini yatırımcılara pazarlamak yoluyla karşılarlar. Bu şirketlerce çıkarılan menkul kıymetleri toplu olarak aldıktan sonra bunları yatırımcılara küçük birimler halinde satan yatırım bankaları bu etkinliklerini piyasadaki gelişmeleri, cari faiz hadlerinin durumunu ve menkul kıymetlere olası taleple ilgili verileri değerlendirerek karlı biçimde yürütmeye çalışırlar.

Çeşitli yatırım bankaları garanti ettikleri menkul kıymetlerin satışını sırasında çoğunlukla aralarında bir konsorsiyum oluştururlar. Bu, satışı öngörülen menkul kıymetler miktarının tek bir yatırım bankasının riskini üstlenemeyeceği kadar büyük olduğu durumlarda, mali sorumluluğun çeşitli bankalarca üstlenilmesini sağlar. Oluşturulan konsorsiyum menkul kıymetlerin daha geniş biçimde dağıtılabilmesi amacıyla, seçeceği aracı kuruluşlardan da yararlamabilir.

Fonksiyonlar

Yatırım bankalarının fonksiyonları genel olarak şöyle sıralanabilir;[1]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.