Yaratılış mitleri listesi

Yaratılış mitleri, evrenin, dünyanın ve insanların varoluşuna açıklama getiren kültürel, geleneksel veya dinsel mitlerdir. Bunların pek çoğu binlerce yıl önce birbirlerinden izole halde yaşamış insan topluluklarının uzun yıllar alan kültür inşası süreçlerinde meydana getirildi, azı ise yeni dinî hareketlerin bünyesinde (örneğin Raelizmin yaratılış miti) bina edildi. İnsanların yaşadıkları coğrafyalar, yaratılış mitlerinin birbirlerine benzerlikleri yahut farklılıkları üzerinde etkili olmuştur. Yaratılış mitleri, doğaüstü ögeler içerdikleri için tarihsel ve bilimsel yönler hususunda gerçek dışı olmalarına karşın, bunların bilhassa dinsel kaynaklı olanları günümüzde pek çok insan tarafından kabul görmektedir.

Temel tip

Kaostan yaratılış

Dünya dalgıcı

Ortaya çıkış

Ex nihilo (yoktan varoluş)

Dünya ebeveyni

Yerel

Afrika

Amerika

Orta Amerika

Orta Kuzey Amerika

Güney Amerika

Asya

Orta Asya

Doğu Asya

Hint altkıtası

Orta Doğu

Avrupa

Pasifik Adaları

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.