İoannis Skilicis

Varangian Muhafızlar, İoannis Skilicis'in 11. yüzyıl Vakainamesinden (kronik) bir resim
Madrid Skilicis olarak bilinen Madrid Ulusal Kitaplık'ta bulunan Skilicis yazmasından bir minyatür, Yunan Ateşi (Grejuva) tasviri

İoannis Skilicis, (Latince: Ioannes Scylitzes, Yunanca: Ἰωάννης Σκυλίτζης, ayrıca Σκυλλίτζης/Σκυλίτσης, Iōannēs Skylitzēs/Skyllitzēs/Skylitsēs), (11. yüzyılın ikinci yarısı) Bizanslı saray memuru ve tarihçi. 811-1057 arasını anlatan tarih eseri ve bunu süsleyen minyatürlerle tanınır.

Hayatı

Hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Tarihin Özeti çalışmasının başlığında kendisini kouropalatēs ve eski Vigla droungarios ("Ordunun seçkin atlı birliğinin komutanı") olarak tanımlar.[1] Bazı yazarlar 1092'de aynı görevler ifa etmiş Yannis Thrakesios ile Skilicis'in aynı kişi olduğunu ileri sürerler.

Ana eseri Tarihin Özeti (Σύνοψις Ἱστοριῶν, Latince: Sinopsis Historiarum), 811 yılında I. Nikeforos'un ölümünden 1057 yılında VI. Mikhail'in görevden alınmasına kadarlık bir tarihi içerir. Günah Çıkartıcı Teofanes'in Vakainamesini (kronik) devam ettirir. Bu eserin devamı 1057 – 1079 yıllarını kapsayan Scylitzes Continuatus adlı eserdir. Bazı tarihçiler, bu eserin de Skilicis tarafından yazıldığının iddia ederler.[1] Skilicis'in eseri, 8. yüzyıl yazarı Teofanes'in tarihinin devamı niteliğindedir. Skilicis, Teofanes'i en güvenilir tarihçi olarak kabul ederken aralarında Mihael Psellos'un da bulunduğu çağdaşları ile karşılaştırır.

Skilicis, günümüze ulaşmamış sayısız kaynaktan yararlanmış, kitabın bölümlerini de farklı üsluplarda kaleme almıştır. Örneğin II. Nikeforos Fokas'ı (hükümdarlığı 963-969) ele alan bölümde başvurduğu kaynakların vardığı sonuç ile yazarın imparatora karşı takındığı tutum arasında çelişki vardır. Skilicis bu bölüm için Fokas sülalesinin bir tür vekayinamesi (kronik) olan bir eserden ve Leon Diakonos adlı bir yazardan yararlanmıştır. IV. Mihael'i (hükümdarlığı 1034-1041) anlatan bölüm birbiriyle ilintili kısa parçaların art arda dizilmesiyle vakanüvistçe yazılırken (ki bu Teofanes tarzıdır), IX. Konstantinos dönemi (1042-1055) oldukça uzun fakat kronolojik açıdan fakir bölümlerle betimlenmiştir. Skilicis'in baş kişisi olan Katakalon Kekaumenos adlı general ise muhtemelen yazarın yakın olduğu biriydi.

Madrid Skilicis

Madrid Ulusal Kitaplık'ta bulunan Skilicis yazmasından bir minyatür; Bizanslı soylu kadın Danielis tahtırevan ile giderken, 9. yüzyıl.

Tarihin Özeti'nin en ünlü elyazması, Sicilya'da 12. yüzyılda üretilmiştir. Şu anda Madrid'de Biblioteca Nacional de España (Madrid Ulusal Kitaplık) içerisinde yer almaktadır, bu nedenle Madrid Skilicis olarak bilinir. 100 tanesi kayıp 574 minyatür içerir. Günümüze gelmiş yunanca tek Bizans resimli Vakainamedir (kronik). Çağının Bizans saray törenleri, savaş aletleri, deniz ve kara taşımacılığı hakkında değeri ölçülemez görsel ana kaynaktır.[1]

Kaynakça

  1. 1 2 3 Kazhdan (1991), p. 1914

Kaynaklar

Biyografi

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.