Yannis Kinnamos

Joannes Kinnamos ya da John Cinnamus (Yunanca: Ἰωάννης Κίνναμος ya da Κίναμος ya da Σίνναμος; fl. 12.yüzyıl), Bizanslı tarihçi.

I. Manuel Komnenos'un İmparatorluk sekreteriydi (Yunanca "grammatikos," Çoğunlukla ordu yönetimi ile bağlantılı bir pozisyondur). Onun Avrupa ve Küçük Asya seferlerine eşlik etmiştir. Kinnamos, I. Andronikos Komnenos'tan uzun yaşamış ve 1185 yılında ölmüştür.

Kinnamos, tarih[1] kitabı yazmıştır. Bu kitap 1118-1176 yılları arasını kapsar. Böylece Anna Komnena'nin Aleksiad adlı eserinin kaldığı yerden devam eder ve II. Yannis Komnenos dönemi ile I. Manuel'in Türkiye Selçukluları'na karşı düzenlediği ve Miryokefalon Muharebesi ile sonuçlanan başarısız sefere kadar olan dönemini kapsar. Anlattığı son on yılı muhtemelen kendisi tanıklık etmiştir.

Kaynakça

  1. Yunanca: Ἐπιτομὴ τῶν κατορθωμάτων τῷ μακαρίτῃ βασιλεῖ καὶ πορφυρογεννήτῳ κυρίῳ Ἰωάννῃ τῷ Κομνηνῷ, καὶ ἀφήγησις τῶν πραχθέντων τῷ ἀοιδίμᾳ υἱῷ αὐτοῦ τῷ βασιλεῖ καὶ πορφυρογεννήτῳ κυρίῳ Μανουὴλ τῷ Κομνηνῷ ποιηθεῖσα Ἰωάννῃ βασιλικῷ γραμματικῷ Κιννάμῳ, ya da Summary of the feats of the late emperor and purple-born lord John Komnenos and narration of the deeds of his celebrated son the emperor and purple-born lord Manuel I Komnenos done by John Kinnamos his imperial secretary. Editio princeps by Cornelius Tollius (Utrecht 1652).

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.