Yan anlam

, bir sözcüğün temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlarından her biri. Sözcüğün temel (birincil) anlamının dışında, ancak temel anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmış.

Meselâ “göz” dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “iğnenin gözü”, “çantanın gözü”, masanın gözü” tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir.

Örnekler

Temel anlam: bir canlının kafası
Yan anlamlar:

  1. Tane (bir baş soğan)
  2. Önder, yönetici (ustabaşı)
  3. Başlangıç (köprübaşı)
  4. Uç (topluiğnenin başı)

Temel anlam: canlılarda koku alma organı
Yan anlamlar:

  1. Bir nesnenin ön kısmı (geminin burnu)
  2. Karanın denize uzandığı bölüm, uç nokta (Sinop Burnu)
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.