Yıldız haritası

Astrolojide her insanın doğduğu andaki gökyüzü konumuna Yıldız Haritası adı verilir. Yıldız Haritası Türkiye'de bazen Doğum Haritası olarak da anılabilmektedir.

Burçların oluşumu

Yıldız Haritası Batı astrolojisinde ilkbahar Ekinoksunun başladığı nokta olan, sıfır derece Koç Burcu alınarak düzenlenmiştir. Buna bağlı olarak 360 Derecelik dairenin her burç için 30 Derece alınarak 12 ye bölünmesiyle 12 Burç buradan çıkartılmış olur. Çıkan bu 12 Burcun takımyıldızlarıyla bir alakası yoktur. Takımyıldızları Hint Astrolojisinde kullanılır.Batı Astrolojisiyle Vedik Astroloji arasında günümüzde yaklaşık 23,5 derece kayma vardır. Bu kaymaya Ayanamsa denir.

Zodyak Burçlar Kuşağı

Zodyak Burç Grafikleri, 16cı Yüzyıl Avrupa ağaca işleme

Zodyak, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü bir gök kubbe kuşağıdır. Ekliptik, dünyamızdan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Güneş'in Yeryüzü çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesidir.

Ekliptik düzlemi, günümüzde, gök ekvatoruna göre yaklaşık 23,5 derece eğilimli durumdadır ve onu, adları ekinoks olan iki noktadan keser; ilkbahar ekinoksu ya ya da "Koç'un ilk noktası" (ilkbahar noktası) ve sonbahar ekinoksu.

Ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında Güneş, günde yaklaşık bir derece ilerleyerek (yılda 360 Derece) Zodyağın 12 Burcundan geçer. Oysa çok iyi bilinmektedir ki Güneş'in Zodyağın 12 burcu çevresindeki görünür hareketini yaratan, gerçekte Dünya'nın Güneş çevresindeki dönüşüdür.

Şu halde, astrolojik zodyak burcu, dünyadaki konumumuza göre Güneş'in mevsimlik durumunun belirtilmesidir.

Yıldız Haritasını oluşturan faktörler

Klasik Yıldız Haritası şu bölümlerden oluşmaktadır.

Yıldız Haritası Kişilik analizi yapılmasında kullanılır. İnsanların geleceği hep merak etmesinden dolayı günümüzde Fal amaçlı olarak ta kullanılabilmektedir. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyette Fal bakmak yasaklanmıştır.

Gezegenlerin anlamları

Yıldız Haritasında Her gezegenin bir anlamı vardır. Bunların kısa anlamlarını şöyle sıralayabiliriz.

Çok Tanrılı dinlerde (paganizm) Dolunay için şölenler yapılırdı. Birçok Pagan (hem çok tanrılı dinden olan ve çok Tanrıya inanan ama tek tanrıya esas alan Din - Pagan bu dinin mesubu insan) Ayın dört Fazında özel merasim yapardı. Halen bu Dine inanan pek çok insan Dünyanın pek çok ülkesinde Yeni Ay'ı, Dolunay'ı ve diğer iki çeyreğini ( yani ilk dörttebir ve son dörttebir - ilk çeyrek ve son çeyrek ) kutlanmakta, şölenler düzenlemektedir.

İslamiyet öncesi Araplar, Kabe'de 360 Put bulunduruyordu. 360 Put Dairenin 360° Derecesine Denk düşmekteydi. 360 Put'tan bir tanesi hepsine hakimdi. Bu Tanrının ismi Hubal'dı. Hubal Kureyşlilerde Ay Tanrısıydı. Ve Hubal'ın 3 Gelini vardı. Bu tarihsel gerçek HollyWood ( Yani Kutsal Ağaç anlamına geliyor. ) 'da Dracula Filminde, Draculanın 3 Gelini gösterildi. Daha sonra Van Helsing Filminde Yine Dracula'nın 3 gelini olduğu sunuldu. Charli'nin Melekleri( Charlie's Angels ) Dizisinde yine bu 3 gelin, 3 melek olarak işlenmiştir.

İşte Hubal'ında eski Kureyşlilerde ( İslamiyet öncesi ) 3 gelini bulunmaktaydı. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in Necm suresinde anılmaktadır. Bu ayetler Salaman Rüşti 'nin Meşhur Şeytan Ayet 'leri Adını verdiği Kitabından Dünyaya yayılmış ve meşhur olmuştur. Bu Ayetler şöyledir;

53 - NECM SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki "en-Necm" kelimesinden almıştır. Necm, Yıldız demektir. Sûrede başlıca, Kur'an'ın vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, herkesin yaptığının karşılığını göreceği, Allah'ın kudretinin delilleri konu edilmektedir.

NECM SÛRESİ 18-23. ayetler (Diyanet Tercümesi). Bu 3 kavram Kur'an'da bu şekilde anılmaktadır. Ay Tanrısı Hubal ismi geçmemektedir.

Güneş, Ay ve Yıldızlar kelimesi İbrahim Peygamber soyundan gelen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam Dinlerinin Kitaplarında yer almaktadır. Bundan dolayı Ay'ın anlamı ve değeri insanlık tarihinin çok öncesine dayanmakta ve işlenmektedir.

Astrolojide Evler ve Anlamları

Astrolojide evler burçlar gibi 12 adettir. Doğu ufkundan başlayarak saat yönünün tersine doğru sıralanırlar. Bunların anlamları sırasıyla şöyledir:

Astrolojide Açılar

Güneş, Ay ve diğer gezegenlerin Yıldız Haritasında birbirleriyle oluşturdukları bakış açısına astrolojide açılar denmektedir. Gezegenlerin birbirleriyle oluşturdukları bakış açıları Kişisel Yıldız Haritasında oldukça önemlidir. Eğer bu açılar kavuşum( 0°), kare(90°) ya da karşıt açıysa(180°) bunlara güçlü açılar denilir. Eğer açılar altmış derece(60°), yüzyirmi(120°) dereceyse bunlar uyumlu açılardır. Kişilik yapısında en bariz göze çarpan açılar daima güçlü açılardır.

Gezegenlerin oluşturduğu açılara örnekler

Yıldız Haritasında Güneş Mars'la güçlü açıdaysa(0°, 90°, 180°) o zaman bu kişi Dişi ya da erkek olsun Mars'ın etkilerini güçlü bir şekilde dış dünyaya gösterecektir. Bunlar çabuk kavga etmeye yatkınlık, gerginlik, önce ben sahip olayım isteği, arzulu olma, bildiğini okuma, saldırganlığa yatkınlık, kavga çıkarmaya yatkınlık olacaktır. Eğer kişi bayansa o zaman yapısında erkek gibi davranmaya ve kavga etmeye yatkınlık görülecektir. Erkekten çok erkek gibi olma, erkeklerle yarışma isteği ya da erkekleri küçümsemeye kalkmada bu özelliklere eklenebilecektir.

Mesela Kişinin Yıldız haritasında Güneş hem marsla, hem de Uranüs’le Güçlü bir bakış açısı oluşturuyorsa o zaman kişi hem erkeksi ve kavga etmeye yatkın, hem de asi ve aykırı bir karakter sergileyecektir. Uranüs Yıldız Haritasında neyle açıya geçerse, açıya geçtiği Gezegenlere bir aykırılık getirecektir. Eğer bu Güneşse, aykırı bir ruh, Venüs ise sevdiği hoşlandığı şeylerden kolay sıkılabilme, hep yeni şeylerden hoşlanma ve çapkınlığa yatkınlık, Merkür ise zihinsel anlamda aykırı olma, söylenen şeyin zıddına gitme, zıddı gösterme, Mars'sa Yeni Zaferler elde etme, aykırı davranışlara yatkınlık, fiziksel hareketlerde ani düşünmeden hareket etme, hızdan hoşlanma olacaktır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.