Yönlendirilmiş seçilim

Doğal seçilimin üç farklı türünü gösteren bir grafik gösterimi. Bunlar: 1.Dallanan seçilim 2. Dengelenmiş seçilim ve 3. Yönlendirilmiş seçilim

Yönlendirilmiş seçilim, popülasyon genetiğinde allel frekansının sürekli olarak bir yöne kaymasına neden olarak tek bir fenotipin tercih edildiği bir doğal seçilim türüdür. Yönlendirilmiş seçilimin etkisi altında avantajlı bir alelin görünme sıklığı, diğer aleller üstünde baskın olmasından bağımsız olarak artış gösterir ve böylelikle bu avantajlı alel resesif olsa bile, sonunda gen havuzunda sabit hale gelir. Yönlendirilmiş seçilim, seçilimin birden fazla alel lehine oluduğu dengeleyici seçilimin tersi bir durum olup zararlı mutasyonları popülasyondan uzaklaştıran arıtıcı seçilim ile aynıdır.

Yönlendirilmiş seçilim, en sık olarak çevresel değişikliklerde ve popülasyonlar farklı çevresel baskılara sahip yeni bir yaşam alanına geçiş yaptıklarında ortaya çıkar. Yönlendirilmiş seçilime dair bir örnek, buzul çağlarının buzullar arası dönemlerinde Avrupa'daki siyah ayıların boyutlarının küçüldüğü buna karşın her buzul döneminde arttığını gösteren fosil kayıtlardır. Başka bir örnek, bir ispinoz popülasyonunda görülen gaga büyüklüğüdür. Yağışlı mevsimlerde küçük tohumlar daha yaygın şekilde çoğaldığından küçük tohumların ve besin kaynağının bu kadar zengin olduğu bir ortamda ispinozlar nadir olarak büyük boyuttaki tohumları yerler. Daha kurak mevsimlerde ise büyük veya küçük tohumlardan hiçbiri bol miktarda görülmez ve kuşlar bu durumda genellikle daha büyük tohumları tercih ederler. İspinozların beslenme değişikliği gelecek nesillerdeki kuşların gaga büyüklüklerini de etkiler. Böylece isponozların gagaları sert ve büyük gagalar ile küçük ve düz gaga formları arasında değişim gösterir.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

    • Campbell, Neil A.; Reece, Jane B. (2002). Biology. Benjamin Cummings. ss. 450–451

Ek okuma

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.