Wayne C. Booth

Wayne Clayton Booth (d. 22 Şubat 1921 American Fork, Utah – ö. 10 Ekim 2005 Chicago, Illinois) Amerikalı edebiyat eleş­tirmeni. Lisans öğrenimini Brigham Young Üniversitesi'nde ta­mamlayan Booth, yüksek lisans ve doktorasını Chicago Üniversite­si'nde yaptı. 1953'te İngilizce profesörü olduktan sonra bir sü­re Haverford ve Earlham kolejlerinde ders verdi. 1962'de Chi­cago Üniversitesi'ne dönen Booth, 1992'de emekli olana ka­dar burada görev yaptı. Edebiyat eleştirisi alanında yankı uyan­dıran Kurmacanın Retoriği'nin (1961 ve 1983) haricinde bir­çok deneme ve kitap yayımladı. Critical lnquiry dergisinin ku­rucu kadrosunda yer alan Booth, 1974-85 yılları arasında der­gide editör olarak çalıştı.

Eserleri

A Rhe­toric of lrony (İroninin Retoriği; 1974)

Critical Understan­ding: The Powers and Limits of Understanding (Eleştirel Anla­yış: Çogulculugun Gücü ve Sınırları; 1979)

The Vocation of a Teacher: Rhetorical Occasions (Ögretmenin Ugraşı: Retorik Vesileler; 1988)

The Craft of Research (Araştırma Zanaatı; Gregory G. Colomb ve Joseph M. Williams ile birlikte; 1995)

Rhetoric of Rhetoric: The Quest for Effedive Communication (Retoriğin Retoriği: Etkili İletişim Arayışı; 2004)

My Many Sel­ves: The Quest for a Plausible Harmony (Birçok Benliğim: Ma­kul Bir Uyum Arayışı; 2006).

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.