Voynuk

Voynuk, Osmanlı Devleti'nde seferde ordunun, sarayın, vezirlerin ve öbür devlet adamlarının at gereksinimlerini karşılayan, başka zamanlarda da atlarına bakan ve çayır hizmetleri veren yardımcı askeri sınıf.


İstanbul'daki Has Ahır'a (Istabl-ı Amire) bağlı bu sınıf kırsal alanda örgütlenmiş, gayrimüslimlerden ve özellikle de Bulgarlardan oluşmuştu. Terim eski Bulgarca vuynik ya da voynik (asker) sözcüğünden gelir; Osmanlı tarihlerinde ve kanunnamelerinde voynak (çoğul voynugan) olarak da geçer. Gerek bu etimoloji, gerekse voynuk sınıfının bileşimi ve ayrıcalıkları, kurumun temelinde, Osmanlı öncesi Balkan askeri sınıflarının Osmanlılar tarafından özümsenme biçimlerinden birinin yattığına işaret eder.[1]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.