Vasıta eki

Vasıta eki veya vasıta hâl eki, "ile" edatının kelimeye birleşik yazılan şeklidir. Sözcüklerin araç (instrumental) hâlini belirtir. Ünsüz ile biten sözcüklere -le şeklinde eklenir. Ünlü ile biten sözcüklere eklendiğinde ise -yle hâline dönüşür. Vasıta eki başlıca olarak şu üç görevde kullanılır:

Vasıta: Bahsi geçen nesnenin bir araç olarak kullanıldığını belirtir.
Birliktelik: Eylemin kim ile birlikte gerçekleştirildiğini belirtir.
Durum: Eylemin nasıl veya ne zaman gerçekleştiğini belirtir.

Bazı sözcüklerin vasıta hâli zarf şeklinde kalıplaşmıştır:

Vasıta eki sonu ünlüyle biten kelimelere eklendiğinde “i” düşer, “y” sesi türer.

İle bağlacı

Bazı kaynaklarda bağlaç olan ile sözcüğünün bitişik yazılan hâli de vasıta eki kabul edilir, ancak genel kanı vasıta eki olmadığı yönündedir. Bağlaç olan "ile" sözcüğü cümleye "ve" anlamı katar ve vasıta ekinin birliktelik hâli ile karıştırılmamalıdır:

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.