Vaaz

Carl Heinrich Bloch'un "Dağdaki Vâ'iz" isimli meşhur tablosunda dağda halka Va’z veren bir Hristiyan Vâ'iz resmedilmiş.
İslâm'da Cuma Namazı'nın hemen öncesi hutbe adı verilen bir nev'i "Va’z" camiinin minberinde imâm tarafından verilir. (Resimde Edirne-Selimiye Cami'sinin minberi görülmektedir.)

Va'z ya da Vâaz; Dinî veya ahlâkî bir mesele hakkında herhangi bir din adamı tarafından dinî bir yükümlülüğü yerine getirmek maksadıyla yapılan bir çeşit hitâbet türüdür. Amacı ise, dinî konular hakkında dinleyenleri aydınlatmak ve kalpleri huzura kavuşturacak sözler söyleyerek insanları doğru yola iletmektir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/2/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.