Vaşak'taki yıldızlar dizini

Bu liste Vaşak Takımyıldızı'ndaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.

İsim Katalog belirtmeleri Konum Büyüklük Uzaklık Sınıfı Notlar
B F HD HIP SA YK par slt
α Lyn α 40 80493 45860 09s 21d 03.46sn +34° 23 33.1 3.14 −1.02 222 K7IIIvar Elvashak, El-Vaşak
38 Lyn 38 80081 45688 09s 18d 50.67sn +36° 48 10.4 3.82 0.96 122 A1V
10 UMa 10 76943 44248 09s 00d 38.75sn +41° 47 00.4 3.96 2.88 54 F5V
31 Lyn 31 70272 41075 08s 22d 50.13sn +43° 11 18.1 4.25 −1.13 389 K4.5III Es-Şevket, Alsciaukat, Mabsuthat, BN Lyn
15 Lyn 15 50522 33449 06s 57d 16.60sn +58° 25 23.0 4.35 0.76 170 G5III-IV
2 Lyn 2 43378 30060 06s 19d 37.39sn +59° 00 39.3 4.44 1.14 149 A2Vs UZ Lyn; δ Sct değişeni
HD 77912 77912 44700 09s 06d 31.79sn +38° 27 08.1 4.56 −2.03 678 G8Ib-II
21 Lyn 21 58142 36145 07s 26d 42.86sn +49° 12 41.9 4.61 0.20 249 A1V
27 Lyn 27 67006 39847 08s 08d 27.50sn +51° 30 24.0 4.78 0.65 218 A2V
HD 82741 82741 47029 09s 35d 03.85sn +39° 37 17.2 4.81 0.58 229 K0III
12 Lyn 12 48250 32438 06s 46d 14.15sn +59° 26 30.1 4.86 0.63 229 A3V
16 Lyn 16 50973 33485 06s 57d 37.12sn +45° 05 38.8 4.90 0.71 225 A2Vn ψ10 Aur; Dolones'in bir parçası (ψ Aur)
24 Lyn 24 61497 37609 07s 43d 00.46sn +58° 42 37.8 4.93 0.62 237 A3IVn
56169 35384 07s 18d 31.98sn +49° 27 53.1 5.00 0.20 297 A4IIIn
1 Lyn 1 42973 29919 06s 17d 54.83sn +61° 30 55.1 5.01 −1.28 590 M3III UW Lyn
DU Lyn 62647 37946 07s 46d 39.26sn +37° 31 02.5 5.15 0.15 326 M3III
35 Lyn 35 75506 43531 08s 51d 56.84sn +43° 43 35.4 5.15 0.53 274 K0III
18 Lyn 18 55280 35146 07s 15d 55.02sn +59° 38 17.1 5.20 1.34 193 K2III
5 Lyn 5 44708 30679 06s 26d 48.88sn +58° 25 02.7 5.21 −1.39 682 K4III
42 Lyn 42 83287 47300 09s 38d 21.79sn +40° 14 23.2 5.28 2.36 125 F0V
36 Lyn 36 79158 45290 09s 13d 48.23sn +43° 13 04.5 5.30 −0.92 573 B8IIIMNp EI Lyn; SX Arietis değişeni
61931 37701 07s 44d 04.19sn +50° 26 01.9 5.31 −1.32 689 A0IIIn
13 Lyn 13 48432 32489 06s 46d 49.49sn +57° 10 09.4 5.34 1.32 208 K0III
14 Lyn A 14 49618 33048 06s 53d 05.06sn +59° 26 55.2 5.34 −0.31 441 G4III...
22 Lyn 22 58855 36439 07s 29d 55.86sn +49° 40 21.6 5.35 3.86 65 F6V
34 Lyn 34 73593 42604 08s 41d 01.05sn +45° 50 01.6 5.35 1.64 180 G0IV
UY Lyn 54895 34912 07s 13d 23.39sn +51° 25 43.4 5.46 −1.41 773 M3III
26 Lyn 26 64144 38639 07s 54d 42.74sn +47° 33 52.5 5.47 −0.49 508 K4III
70313 41152 08s 23d 48.53sn +53° 13 11.8 5.52 1.97 168 A3V
RR Lyn 44691 30651 06s 26d 25.86sn +56° 17 06.2 5.53 0.93 271 A3m değişen
48766 32609 06s 48d 12.23sn +55° 42 16.0 5.54 2.18 153 F5V:+...
55575 35136 07s 15d 50.11sn +47° 14 25.5 5.54 4.41 55 G0V
61363 37441 07s 41d 12.45sn +48° 07 54.7 5.58 0.58 326 K0III
43 Lyn 43 83805 47570 09s 42d 00.38sn +39° 45 28.7 5.61 0.52 340 G8III
29 Lyn 29 68930 40646 08s 17d 50.42sn +59° 34 16.1 5.63 0.78 304 A7IV
60437 37023 07s 36d 31.66sn +46° 10 49.3 5.66 −0.35 518 M0III
58661 36348 07s 28d 51.49sn +48° 11 02.5 5.70 0.20 410 B9MNp...
76291 43923 08s 56d 50.06sn +45° 37 54.3 5.72 1.48 229 K1IV
56963 35643 07s 21d 17.54sn +45° 13 41.4 5.74 3.05 112 A7s
33 Lyn 33 72524 42090 08s 34d 43.90sn +36° 25 11.0 5.76 0.80 321 A2Vnn
61294 37369 07s 40d 14.72sn +38° 20 40.4 5.77 −1.22 815 M0III
65301 39221 08s 01d 20.75sn +59° 02 50.3 5.78 2.58 142 F2:V:
19 Lyn 19 57103 35785 07s 22d 52.06sn +55° 16 53.3 5.80 0.01 468 B8V
57646 35984 07s 24d 57.08sn +51° 53 14.4 5.80 −1.93 1148 K5III
6 Lyn 6 45410 31039 06s 30d 47.14sn +58° 09 48.4 5.86 2.08 186 K0IV bir gezegeni var (b)
11 Lyn 11 46590 31665 06s 37d 38.40sn +56° 51 27.0 5.87 0.90 322 A2V
68077 40305 08s 13d 50.20sn +56° 27 08.3 5.88 −0.03 495 G9III
72184 41935 08s 32d 55.06sn +38° 01 00.4 5.88 1.84 210 K2III
30 Lyn 30 69548 40875 08s 20d 26.00sn +57° 44 35.7 5.89 3.39 103 F4V
76292 43894 08s 56d 30.58sn +40° 12 05.6 5.90 1.60 236 F3III
67224 39995 08s 10d 03.80sn +58° 14 54.3 5.91 −0.27 560 K4III:
55866 35304 07s 17d 33.72sn +52° 07 52.0 5.93 −0.43 609 K1III:
60294 37046 07s 36d 47.05sn +55° 45 18.6 5.93 1.26 280 K2III
60652 37140 07s 37d 53.88sn +48° 46 26.1 5.93 1.40 262 A5m
8 Lyn 8 46480 31676 06s 37d 41.64sn +61° 28 54.8 5.94 2.31 173 G8IV-V
80024 45661 09s 18d 25.94sn +35° 21 50.9 5.94 −0.01 505 A8V
78366 44897 09s 08d 51.20sn +33° 52 57.0 5.95 4.54 62 F9V
75523 43553 08s 52d 11.78sn +45° 18 46.4 5.96 −0.13 538 K0III
75556 43550 08s 52d 10.05sn +42° 00 10.4 5.98 0.14 479 K0III
79452 45412 09s 15d 14.36sn +34° 38 00.2 5.98 0.26 455 G6III
70647 41224 08s 24d 42.77sn +42° 00 18.8 6.02 −1.51 1045 K5III
50551 33444 06s 57d 13.12sn +57° 33 47.7 6.03 −0.53 669 K3III
63332 38325 07s 51d 05.75sn +54° 07 44.8 6.03 3.64 98 F6V
4 Lyn 4 43812 30272 06s 22d 03.56sn +59° 22 19.6 6.05 0.49 422 A3V
70771 41262 08s 25d 04.90sn +35° 00 41.2 6.08 −0.62 713 K0
23 Lyn 23 61106 37406 07s 40d 49.56sn +57° 04 58.4 6.09 −0.56 698 K5III
80441 45858 09s 20d 59.40sn +38° 11 17.9 6.12 2.72 156 F3V+...
CY Lyn 75896 43685 08s 53d 55.70sn +35° 32 18.0 6.14 −1.18 950 A4III
52859 34217 07s 05d 39.83sn +52° 45 31.3 6.17 1.04 347 A3Vs
71906 41798 08s 31d 19.98sn +37° 15 54.1 6.18 −0.74 789 A0V
32 Lyn 32 72291 41975 08s 33d 21.84sn +36° 26 11.1 6.20 3.34 122 F5Vbwvar
76944 44231 09s 00d 30.81sn +37° 36 15.7 6.21 −0.85 842 K5
75332 43410 08s 50d 32.27sn +33° 17 06.9 6.22 3.93 94 F7Vn
DD Lyn 64491 38723 07s 55d 40.87sn +35° 24 45.9 6.23 2.32 197 A3p δ Sct değişeni
71952 41894 08s 32d 33.44sn +53° 06 54.1 6.23 2.34 196 K0IV
25 Lyn 25 64106 38623 07s 54d 29.28sn +47° 23 09.5 6.25 −0.13 615 K2III:
67370 39938 08s 09d 23.06sn +42° 25 50.8 6.26 −0.11 613 K3III:
69149 40677 08s 18d 15.81sn +54° 08 37.6 6.26 −1.31 1065 K5
47979 32261 06s 44d 11.48sn +53° 17 47.1 6.28 1.89 246 K0
71148 41484 08s 27d 36.80sn +45° 39 13.8 6.32 4.63 71 G5V
60654 37091 07s 37d 17.81sn +40° 01 31.8 6.34 −0.12 639 M1
65801 39279 08s 01d 55.20sn +35° 24 47.1 6.34 −0.18 657 K0
28 Lyn 28 66824 39722 08s 07d 09.95sn +43° 15 37.6 6.35 0.54 472 A1V
63586 38449 07s 52d 36.45sn +55° 12 34.4 6.36 0.81 440 A0Vn
64958 38959 07s 58d 16.53sn +43° 58 38.5 6.36 0.36 517 K0
52860 34168 07s 05d 08.99sn +47° 46 30.2 6.37 −1.77 1381 B9IIIn
CC Lyn 60335 36965 07s 35d 56.00sn +43° 01 51.9 6.37 0.96 393 F0
77093 44331 09s 01d 40.79sn +39° 42 49.3 6.39 2.30 214 A9Vn
52708 34250 07s 06d 01.21sn +59° 48 06.7 6.40 1.25 349 G8III:
59826 36740 07s 33d 24.83sn +37° 11 16.4 6.40 0.35 529 K0
58681 36351 07s 28d 52.66sn +46° 18 53.2 6.42 1.35 337 K0
59721 36779 07s 33d 51.53sn +51° 18 51.1 6.44 −0.70 874 K0
7 Lyn 7 46101 31359 06s 34d 32.80sn +55° 21 10.9 6.45 −1.94 1552 K0III: BQ Lyn
44061 30357 06s 23d 06.37sn +56° 58 35.5 6.47 0.73 458 K1III
54 Cam 54 65626 39348 08s 02d 35.82sn +57° 16 25.6 6.48 1.44 331 F8V AE Lyn; RS CVn değişeni
67539 40086 08s 11d 18.03sn +54° 32 25.7 6.48 0.32 555 G5
63588 38349 07s 51d 15.34sn +37° 04 55.8 6.49 1.08 393 K2
63630 38403 07s 52d 03.89sn +45° 55 59.2 6.50 1.41 340 A3
65392 39094 07s 59d 51.39sn +36° 04 55.5 6.50 −0.48 813 K5
69682 40878 08s 20d 29.16sn +53° 34 27.7 6.50 2.51 205 F0IV
17 Lyn 17 53633 34572 07s 09d 37.78sn +60° 47 31.9 6.64 1.05 428 K0
19 Lyn 19 57102 35783 07s 22d 50.85sn +55° 17 03.8 6.86 1.62 365 B9V
3 Lyn 3 43749 30278 06s 22d 08.10sn +61° 45 37.0 7.20 3.25 201 F0
20 Lyn 20 57067 35726 07s 22d 13.63sn +50° 08 52.1 7.72 F0
HD 75898 75898 43674 08s 53d 50.81sn +33° 03 24.5 8.04 3.51 263 G0 bir gezegeni var (b)
14 Lyn B 14 49619 06s 53d 36.00sn +59° 24 25.0 11.10 14 Lyn sistemi bileşeni
XO-4 07s 21d 33sn +58° 16 05 10.70 3.37 956 F5V bir geçiş gezegeni var (b)
XO-2 07s 48d 07sn +50° 13 33 11.18 5.31 486 K0V bir geçiş gezegeni var (b)
XO-5 07s 46d 52sn +39° 05 41 12.13 4.97 881 G8V bir geçiş gezegeni var (b)

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 7/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.