VI. Boemondo

Antakyalı VI. Boemondo'nın arması.

VI. Boemondo (ca. 1237–1275), Adil olara isimlendirilmiştir (the Fair, le Beau), 1251'den ölümüne kadar Antakya Prensliği prensi. Aynı zamanda Trablusşam Kontudur.

V. Boemondo ile Papa III. Innocentius'un büyük yeğeni Luciana (Lucienne) di Segni'nin oğludur. Hükümdarlığında, Antakya, Moğollar ile Memlûkler arasında yaşanan savaşa yakalanmıştır. 1268 yılında, Memlûkler Antakya'yı ele geçirmişler, ondan sonra sürgünde prens olmuştur. Yerine geçen oğlu VII. Boemondo, Antakya Prensi ve Trablusşam Kontu ünvanlarını ülke fiilen olmadığı için yalnızca isim olarak taşımıştır.

1260 yılında VI. Boemondo Ermenilere ve Moğollara katıldı ve Şam elegeçirildi.

Kaynakça

    Kaynaklar


    This article is issued from Vikipedi - version of the 7/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.