vCard

VCard
Dosya Uzantısı:.vcf, .vcard
MIME tipi:text/vcard
Kod Tipi:vCrd
Düzenli Tip Tanıyıcısı:public.vcard
Geliştirici:Internet Mail Consortium
Biçim tipi:electronic business card
Container for:contact information

vCard elektronik kartvizit için bir dosya biçimi standarttır. vCard sıklıkla e-posta iletilerine bağlı, ancak World Wide Web veya anlık mesajlaşma gibi diğer yollarla değiştirilebilir. Onlar isim ve adres bilgilerini, telefon numaraları, e-posta adresleri, URL'ler, logolar, fotoğraflar ve ses klipleri içerebilir.

Ortam Türü

VCard için standart internet ortam türüdür (sık sık mim türü olarak anılacaktır).
text/vcard

Sürüm 4.0 spesifikasyonu itibariyle, daha önce kullanılmış olan, artık olmayan, bilinen diğer medya türleri:
text/x-vcard
text/directory;profile=vCard
text/directory

Örnek VCard Dosyası

Aşağıda bir kişinin bilgilerini içeren VCard örnekleri bulunmaktadır:

vCard 2.1

BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Gump;Forrest
FN:Forrest Gump
ORG:Bubba Gump Shrimp Co.
TITLE:Shrimp Man
PHOTO;GIF:http://www.example.com/dir_photos/my_photo.gif
TEL;WORK;VOICE:(111) 555-1212
TEL;HOME;VOICE:(404) 555-1212
ADR;WORK:;;100 Waters Edge;Baytown;LA;30314;United States of America
LABEL;WORK;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:100 Waters Edge=0D=0ABaytown, LA 30314=0D=0AUnited States of America
ADR;HOME:;;42 Plantation St.;Baytown;LA;30314;United States of America
LABEL;HOME;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:42 Plantation St.=0D=0ABaytown, LA 30314=0D=0AUnited States of America
EMAIL;PREF;INTERNET:forrestgump@example.com
REV:20080424T195243Z
END:VCARD

VCard 3.0

BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
N:Gump;Forrest;;Mr.
FN:Forrest Gump
ORG:Bubba Gump Shrimp Co.
TITLE:Shrimp Man
PHOTO;VALUE=URL;TYPE=GIF:http://www.example.com/dir_photos/my_photo.gif
TEL;TYPE=WORK,VOICE:(111) 555-1212
TEL;TYPE=HOME,VOICE:(404) 555-1212
ADR;TYPE=WORK:;;100 Waters Edge;Baytown;LA;30314;United States of America
LABEL;TYPE=WORK:100 Waters Edge\nBaytown, LA 30314\nUnited States of America
ADR;TYPE=HOME:;;42 Plantation St.;Baytown;LA;30314;United States of America
LABEL;TYPE=HOME:42 Plantation St.\nBaytown, LA 30314\nUnited States of America
EMAIL;TYPE=PREF,INTERNET:forrestgump@example.com
REV:2008-04-24T19:52:43Z
END:VCARD

VCard 4.0

BEGIN:VCARD
VERSION:4.0
N:Gump;Forrest;;;
FN:Forrest Gump
ORG:Bubba Gump Shrimp Co.
TITLE:Shrimp Man
PHOTO;MEDIATYPE=image/gif:http://www.example.com/dir_photos/my_photo.gif
TEL;TYPE=work,voice;VALUE=uri:tel:+1-111-555-1212
TEL;TYPE=home,voice;VALUE=uri:tel:+1-404-555-1212
ADR;TYPE=work;LABEL="100 Waters Edge\nBaytown, LA 30314\nUnited States of America"
 :;;100 Waters Edge;Baytown;LA;30314;United States of America
ADR;TYPE=home;LABEL="42 Plantation St.\nBaytown, LA 30314\nUnited States of America"
 :;;42 Plantation St.;Baytown;LA;30314;United States of America
EMAIL:forrestgump@example.com
REV:20080424T195243Z
END:VCARD

xCard

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<vcards xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:vcard-4.0">
 <vcard>
  <tel>
   <parameters>
    <type>
     <text>work</text>
    </type>
   </parameters>
   <uri>tel:+1-111-555-1212</uri>
  </tel>
  <adr>
   <parameters>
    <type><text>work</text></type>
    <label><text>100 Waters Edge
           Baytown, LA 30314
           United States of America</text></label>
   </parameters>
  </adr>
  <email><text>forrestgump@example.com</text></email>
 </vcard>
</vcards>

jCard

["vcard",
 [
  ["version", {}, "text", "4.0"],
  ["n", {}, "text", ["Gump", "Forrest", "", "", ""]],
  ["fn", {}, "text", "Forrest Gump"],
  ["org", {}, "text", "Bubba Gump Shrimp Co"],
  ["title", {} ,"text", "Shrimp Man"],
  ["photo", {"mediatype":"image/gif"}, "uri", "http://www.example.com/dir_photos/my_photo.gif"],
  ["tel", {"type":["work", "voice"]}, "uri", "tel:+1-111-555-1212"],
  ["tel", {"type":["home", "voice"]}, "uri", "tel:+1-404-555-1212"],
  ["adr",
   {"label":"100 Waters Edge\nBaytown, LA 30314\nUnited States of America", "type":"work"},
   "text",
   ["", "", "100 Waters Edge", "Baytown", "LA", "30314", "United States of America"]
  ],
  ["adr",
   {"label":"42 Plantation St.\nBaytown, LA 30314\nUnited States of America", "type":"home"},
   "text",
   ["", "", "42 Plantation St.", "Baytown", "LA", "30314", "United States of America"]
  ],
  ["email", {}, "text", "forrestgump@example.com"],
  ["rev", {}, "timestamp", "2008-04-24T19:52:43Z"]
 ]
]

hCard 1.0

hCard iletişim bilgilerinin yapılandırılmış şekilde yayınlanması için geliştirilen, popüler ve dünya çapında kullanılmakta olan açık işaretleme formatı. hCard formatı, (X)HTML etiketleme dilinin standart öğeleri üzerinde geliştirilmiştir. hCard'ın arkasındaki genel fikir çok basit: web sitenizde yayınladığınız verilerin, sadece insanlar tarafından değil, robotlar tarafından da anlaşılacak şekilde özel bir formatta işaretlenmesi.

<html>
 <head>
  <link rel="profile" href="http://microformats.org/profile/hcard" />
 </head>
 <body>
  <div class="vcard">
   <img class="photo" src="http://www.example.com/dir_photos/my_photo.gif" align="left" />
   <h1 class="fn">Forrest Gump</h1>
   <div class="email">
    <span class="type">Internet</span> Email (<span class="type">pref</span>erred):
    <a class="value" href="mailto:forrestgump@example.com">forrestgump@example.com</a>
   </div>
   <div class="n">
    First Name: <span class="given-name">Forrest</span><br>
    Last Name: <span class="family-name">Gump</span>
   </div>

   <div class="label" style="display:none">
    <span class="type">home</span>
    42 Plantation St.<br>Baytown, LA 30314<br>United States of America
   </div>
   <div class="adr">
    <span class="type">Home</span> Address:<br>
    <span class="street-address">42 Plantation St.</span><br>
    <span class="locality">Baytown</span>, <span class="region">LA</span>
    <span class="postal-code">30314</span><br>
    <span class="country-name">United States of America</span>
   </div>
   <div class="tel">
     <abbr class="type" title="voice"></abbr>
     <span class="type">Home</span> Phone: <span class="value">+1-111-555-1212</span>
   </div>

   <div>
    Organization: <span class="org">Bubba Gump Shrimp Co.</span><br>
    Title: <span class="title">Shrimp Man</span>
   </div>

   <div class="label" style="display:none">
    <span class="type">work</span>
    100 Waters Edge<br>Baytown, LA 30314<br>United States of America
   </div>
   <div class="adr">
    <span class="type">Work</span> Address:<br>
    <span class="street-address">100 Waters Edge</span><br>
    <span class="locality">Baytown</span>, <span class="region">LA</span>
    <span class="postal-code">30314</span><br>
    <span class="country-name">United States of America</span>
   </div>
   <div class="tel">
     <abbr class="type" title="voice"></abbr>
     <span class="type">Work</span> Phone: <span class="value">+1-404-555-1212</span>
   </div>

   <em>vCard last updated:</em>
   <time class="rev" datetime="2008-04-24T19:52:43Z">April 24, 2008 at 7:52 PM GMT</time>
  </div>
 </body>
</html>

Özellikler

vCard aşağıdaki özellik türlerini tanımlar.

Tüm vCardlar BEGIN:VCARD kodu ile başlar veEND:VCARD kodu ile sonlanır. Tüm vCardlar VERSION çermelidir, bu hangi vCard sürümü olduğunu belirtir. VERSION, BEGINden hemen sonra gelmelidir. Diğer özellikler herhangi bir sırayla tanımlanabilir.

= Gerekli
= Destekliyor

Anahtar Sürüm Tanım Kullanım Şekli
2.1 3.0 4.0
ADR Kişi adresi, teslimat adresi vb. özellikler taşır. ADR;TYPE=home:;;123 Main St.;Springfield;IL;12345;USA
AGENT Information about another person who will act on behalf of the vCard object. Typically this would be an area administrator, assistant, or secretary for the individual. Can be either a URL or an embedded vCard. AGENT:http://mi5.gov.uk/007
ANNIVERSARY Kişinin yıldönümünü taşır. ANNIVERSARY:19901021
BDAY Kişinin doğum tarihini taşır. BDAY:19700310
BEGIN Tüm vCardlar bu özellik ile başlamalıdır! BEGIN:VCARD
CALADRURI Bir kişinin çevrimiçi takvimine zamanlama isteği göndermek için kullanılır. CALADRURI:http://example.com/calendar/jdoe
CALURI A URL to the person's calendar. CALURI:http://example.com/calendar/jdoe
CATEGORIES vCard tarafından temsil kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek "etiketleri" listesi. CATEGORIES:swimmer,biker
CLASS VCard (genel ya da gizli gibi) bilgi hassasiyetini açıklar. CLASS:public
CLIENTPIDMAP Aynı vCard için farklı düzeltmeleri senkronize etmek için kullanılır. CLIENTPIDMAP:1;urn:uuid:3df403f4-5924-4bb7-b077-3c711d9eb34b
EMAIL Bu nesne Eposta iletişim adresini tutmak için kullanılır. EMAIL:johndoe@hotmail.com
END Tüm vCardlar bu özellik ile bitmelidir. END:VCARD
FBURL Kişi takviminde "müsait" ya da "meşgul" olduğunu gösteren bir URL tanımlar. FBURL:http://example.com/fb/jdoe
FN Tam adı tanımlar. İsim ve soyisim birleştirilmiş şekilde. FN:Dr. John Doe
GENDER Kişinin cinsiyeti tanımlar. GENDER:F
GEO Coğrafi konum için enlem ve boylam belirtir. 2.1, 3.0: GEO:39.95;-75.1667
4.0: GEO:geo:39.95,-75.1667
IMPP * Bir anlık mesajlaşma kolu tanımlar.

* Bu özellik 3.0. sürümünden sonra tanıtıldı. 3.0 sürümünden sonra olsa dahi, bu özelliği 3.0 sürümünden sonra da kullanabilirsiniz.
IMPP:aim:johndoe@aol.com
KEY VCard nesnesi ile ilişkili kamu şifreleme anahtarı. Bu düz metin olabilir, harici bir URL'ye işaret edebilir, ya da metnin bir Base64 kodlanmış blok olarak vCarda gömülü olabilir 2.1: KEY;PGP:http://example.com/key.pgp
2.1: KEY;PGP;ENCODING=BASE64:[base64-data]
3.0: KEY;TYPE=PGP:http://example.com/key.pgp
3.0: KEY;TYPE=PGP;ENCODING=B:[base64-data]
4.0: KEY;MEDIATYPE=application/pgp-keys:http://example.com/key.pgp
4.0: KEY:data:application/pgp-keys;base64,[base64-data]
KIND Bu vCard temsil ettiği varlık türünü tanımlar: 'uygulama', 'bireysel' 'grup', 'yer'ya da 'organizasyon'; 'x- *' değerler deneysel amaçlar için de kullanılıyor olabilir.
Bakınız: http://tools.ietf.org/html/rfc6350#section-6.1.4, http://tools.ietf.org/html/rfc6473 ('application' value)
KIND:individual
LABEL * vCard ile ilişkili kişi / nesneye fiziksel paket teslim edilirken postalama etiketi koymak gerekir gerçek metni temsil eder. ( (<ADR> mülkiyet ile ilgili)).

* 4.0sürümü desteklemez. Bunun yerine <ADR> özelliği <LABEL> parametresinde saklanır
LABEL;TYPE=HOME:123 Main St.\nSpringfield, IL 12345\nUSA
LANG Kişinin konuştuğu dili tanımlar. LANG:fr-CA
LOGO Kişinin ilişkili olduğu bir kuruluşun logosunun görüntü ya da grafiğini saklar. Bu harici bir URL ile belirtilebilir veya bir metin Base64 kodlanmış blok olarak vCarda gömülü olabilir. 2.1: LOGO;PNG:http://example.com/logo.png
2.1: LOGO;PNG;ENCODING=BASE64:[base64-data]
3.0: LOGO;TYPE=PNG:http://example.com/logo.png
3.0: PHOTO;TYPE=PNG;ENCODING=B:[base64-data]
4.0: LOGO;MEDIATYPE=image/png:http://example.com/logo.png
4.0: PHOTO:data:image/png;base64,[base64-data]
MAILER E-posta programı türü için kullanılır. MAILER:Thunderbird
MEMBER Bu vCard temsil ettiği grubun parçası olan bir üyeyi tanımlar. Kabul edilebilir değerler şunlardır:
 • a "mailto:" E-mail bağlantısı.
 • Üyenin kendi vCardına başvıran bir UID

KIND özelliği, bu özelliği kullanmak için "grup" olarak ayarlanmalıdır.

MEMBER:urn:uuid:03a0e51f-d1aa-4385-8a53-e29025acd8af
N VCard nesnesi ile ilişkili olan kişi, yer veya şey isimde bir yapıyı temsil eder. N:Doe;John;;Dr;
NAME Provides a textual representation of the SOURCE property.
NICKNAME vCard nesnesi için daha tanımlayıcı takma ad/aile adı gibi özelliği tanımlamak için kullanılır. NICKNAME:Jon,Johnny
NOTE Ek bilgi veya vCard ile ilişkili bir yorum belirtir. NOTE:I am proficient in Tiger-Crane Style,\nand I am more than proficient in the exquisite art of the Samurai sword.
ORG Isim ve vCard nesnesi ile ilişkili kuruluşun isteğe bağlı birim (ler). Bu özellik X.520 Kuruluş Adı özniteliği ve X.520 Organizasyon Birimi özniteliğine dayanmaktadır. ORG:Google;GMail Team;Spam Detection Squad
PHOTO vCard ile ilişkilendirilmiş kişinin fotoğrafını belirtir. Bu harici bir URL ile belirtilebilir veya bir metin Base64 kodlanmış blok olarak vCarda gömülü olabilir. 2.1: PHOTO;JPEG:http://example.com/photo.jpg
2.1: PHOTO;JPEG;ENCODING=BASE64:[base64-data]
3.0: PHOTO;TYPE=JPEG:http://example.com/photo.jpg
3.0: PHOTO;TYPE=JPEG;ENCODING=B:[base64-data]
4.0: PHOTO;MEDIATYPE=image/jpeg:http://example.com/photo.jpg
4.0: PHOTO:data:image/jpeg;base64,[base64-data]
PRODID VCard nesnesi oluşturulan ürün için tanımlayıcı. PRODID:-//ONLINE DIRECTORY//NONSGML Version 1//EN
PROFILE vCardın vCard olduğunu belirtiyor. PROFILE:VCARD
RELATED Another entity that the person is related to. Acceptable values include:
 • a "mailto:" URL containing an email address
 • a UID which references the person's own vCard
RELATED;TYPE=friend:urn:uuid:03a0e51f-d1aa-4385-8a53-e29025acd8af
REV vCardın son düzenleme zamanını gösteren zaman damgası. REV:20121201T134211Z
ROLE Bir organizasyon içinde vCard nesnenin rolü, meslek veya iş kategorisi. ROLE:Executive
SORT-STRING * Defines a string that should be used when an application sorts this vCard in some way.

* Not supported in version 4.0. Instead, this information is stored in the SORT-AS parameter of the N and/or ORG properties.
SORT-STRING:Doe
SOUND By default, if this property is not grouped with other properties it specifies the pronunciation of the FN property of the vCard object. It may point to an external URL or may be embedded in the vCard as a Base64 encoded block of text. 2.1: SOUND;OGG:http://example.com/sound.ogg
2.1: SOUND;OGG;ENCODING=BASE64:[base64-data]
3.0: SOUND;TYPE=OGG:http://example.com/sound.ogg
3.0: SOUND;TYPE=OGG;ENCODING=B:[base64-data]
4.0: SOUND;MEDIATYPE=audio/ogg:http://example.com/sound.ogg
4.0: SOUND:data:audio/ogg;base64,[base64-data]
SOURCE vCard son sürümünün alınabilmesi için gereken bağlantı. SOURCE:http://johndoe.com/vcard.vcf
TEL vCard nesnesine bir telefon numarası eklemek için kullanılır. TEL;TYPE=cell:(123) 555-5832
TITLE Bir organizasyon içinde vCard nesnesi ile ilişkilendirilmiş bireyin iş unvanı, fonksiyonel pozisyon veya işlevini belirtir. TITLE:V.P. Research and Development
TZ VCard nesnenin zaman dilimi. 2.1, 3.0: TZ:-0500
4.0: TZ:America/New_York
UID Nesne ile ilişkili bir kalıcı, genel benzersiz tanımlayıcı temsil eden bir değer belirtir. UID:urn:uuid:da418720-3754-4631-a169-db89a02b831b
URL Bir şekilde kişiyi temsil eden bir web sitesine işaret eden bağlantı. URL:http://www.johndoe.com
VERSION VCard sürümü. Sürümleri 3.0 ve 4.0, bu özellik <BEGIN>den hemen sonra gelmelidir. VERSION:3.0
XML vCard a bağlı olan herhangi bir xml veri. XML:<b>Not an xCard XML element</b>

Ayrı şartnamelerin birkaç ek vCard özellikleri:

Anahtar Şartname Tanım Kullanım
BIRTHPLACE RFC 6474 Kişinin doğum yeri. BIRTHPLACE;VALUE=text:Maida Vale\, London\, England
DEATHDATE RFC 6474 Kişinin ölüm tarihi. DEATHDATE:19540607
DEATHPLACE RFC 6474 Kişinin Ölüm yeri. DEATHPLACE;VALUE=uri:geo:53.328,-2.229409
EXPERTISE RFC 6715 Kişinin profesyonel konu alanı. EXPERTISE;LEVEL=expert:Computer Science
HOBBY RFC 6715 Kişinin uğraşları. HOBBY;LEVEL=high:knitting
IMPP RFC 4770 Bir anlık mesajlaşma kolu tanımlar. Bu sürüm 4.0 resmi vCard şartnamesinde eklendi. IMPP:aim:johndoe@aol.com
INTEREST RFC 6715 A recreational activity that the person is interested in, but does not necessarily take part in. INTEREST;LEVEL=high:baseball
ORG-DIRECTORY RFC 6715 A URI representing the person's work place, which can be used to lookup information on the person's co-workers. ORG-DIRECTORY:http://www.company.com/employees
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/16/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.