Urukagina

Urukagina reform metinlerinden, Louvre müzesi'nde bulunan kil tablet

Urukagina MÖ 24. yüzyılda hüküm sürmüş Lagaş şehir devleti kralıdır. Yaptığı reformlar, Sümerler'in ve dolayısıyla insanlık tarihinin ilk reform metinleri olarak değerlendirilir. Bu metinleri 'yasa' olarak nitelendirenler de vardır.[1][Not 1]

Notlar

  1. Filvaki Urukagina'nın eldeki metni doğrudan doğruya kanun olarak kale­me alınmış değildir. Tarihî kitabeler içerisinde yer almış olan bu metinler esas itibariyle bir "reform talimatnamesi" mahiyetindedir. Ancak buna meslek mu­hitinde kanun adı verenler bulunduğu gibi, bilhassa ifade ve uslûbunun yer yer hususi bir komplasyon telkini yaptığına da dikkat çekilmiştir.

Kaynakça

  1. Bilgiç, Emin. Ankara Üniversitesi "Hukuk ve kanun fikrinin doğuşu ve Mezopotamya kavimleri". ESKİ MEZOPOTAMYA KAVİMLERİNDE KANUN ANLAYIŞI VE AN'ANESİ. ss. 103-119. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1045/12625.pdf Ankara Üniversitesi.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.