Ulusal Gıda Kompozisyon Portalı

Hakkında

Ulusal Gıda Kompozisyon Portalı projesi, TÜBİTAK KAMAG TARAL 1007 destek programı kapsamında başlatılmıştır. Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması 107G208 Projesi 01.12.2008 tarihinde başlamış olup 01.12.2012 tarihinde bitirilmiştir.

Toplumun yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlık ve beslenme durumunun belirlenmesi buna bağlı olarak ulusal beslenme programlarının oluşturulması sağlıklı ve üretken toplumlar için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin esası doğru gıdaların doğru miktarlarda alınmasıdır. Gıdaların bileşimleri; üretim koşulları, coğrafik özellikler, hasat, taşıma, depolama, işleme, tüketim koşulları gibi çeşitli faktörden etkilenmektedir. Proje Türkiye coğrafyasında üretilmekte ve tüketilmekte olan işlenmiş ve işlenmemiş tarımsal ürünlerin besin öğeleri bileşimlerinin ileri laboratuvar analiz teknikleri ile belirlenmesi ve izlenebilir veri üretme-kullanma-yönetmeyi içeren özgün dinamik ulusal bir sistem oluşturulması esasına dayanmaktadır.

Araştırma sonuçları gıda tüketicisi başta olmak üzere; Ar-Ge, tarım, gıda, beslenme, sağlık, üretim, ithalat-ihracat gibi pek çok sektörün hizmetine sunulacaktır. Proje verilerinin konuyla ilgili bilimsel çalışmalara ışık tutarak Ar-Ge alt yapımızın güçlenmesinde önemli bir rol oynayacağı ve Türkiye’yi bilimsel platformlarda temsil edeceği düşünülmektedir.

Proje sonuçlarından etkilenecek olan gruplar; Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, T.C. Patent Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mahalli İdareler, tarım, gıda sanayi, sağlık ile ilgili Ar-Ge, eğitim ve sivil toplum kuruluşlarıdır.

Organizasyon Şeması

Müşteri / Kamu Kurumu

Proje Yürütücüsü / Kurum-Kuruluşlar

Proje Ekibi

Hizmet Alınan Kuruluşlar

Çıktılar

107G208 no'lu proje "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG), Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı)" tarafından desteklenmektedir.

Dış bağlantılar

Ulusal Gıda Kompozisyon Portalı: Gıda besin değerleri, Gıda sepeti, Analiz yöntemleri vb.

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.