Ulusal Deniz Memelileri Laboratuvarı

Ulusal Deniz Memelileri Laboratuvarı (kısaltması NMML; İngilizce National Marine Mammal Laboratory), ABD'nin Ulusal Deniz Balıkçılık Hizmetleri (NMFS) ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) adlı iki devlet kuruluşu için araştırma yapmakla sorumlu olan laboratuvar.

Ana üssü Seattle şehrinde bulunan laboratuvar, ABD'nin bütün karasularında araştırma yapmakla yetkili olsa da, deniz memelilerinin çokça görüldüğü Alaska, Vaşington, Kaliforniya ve Oregon kıyılarında daha yoğun olarak araştırmalarını sürdürmektedir.

Araştırma projeleri, bölgedeki deniz memelilerin ekoloji ve davranışları, popülasyon hareketleri ve yaşam döngüsü odaklı olarak statü ve eğilimlerini ortaya çıkarmaktır. Bu veriler, ilgili memelilerin biyolojilerinin anlaşılmasında büyük önem arzetse de aynı zamanda onların ticari değerlerini de göstermektedir. Elde edilen bilgiler, öncelikle NOAA yetkisi altındaki deniz kaynaklarının akılcı ve uygun yönetimini sağlamak için kullanılır. Uluslararası ilgili kuruluşlarla da bilgi değişimi yapar.

Araştırma yöntemleri, uydu telemetri analizi ve uçak ile gemilerle yapılan saha araştırmasıdır. Deniz memelilerin popülasyon sayılarının belirlenmesi uçaklarla havadan, gemilerle denizden ve diğer araçlarla ya da araçsız karadan yapılan sayımlarla yapılır. Radyo ve uydu bağlantılı telemetri analizi ile de, göçleri, kritik beslenme alanları ve derinlikleri ile diğer biyolojik ve sosyal davranışları belirlenmektedir.

NMML tarafından yayımlanan resimler

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.