Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara'da faaliyet gösteren, Dr. Rıdvan Ege tarafından 2006 yılında Ocak ayında kurulmuş Ufuk Üniversitesi'nin tıp eğitimi veren fakültesidir. Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, fakültenin eğitim ve araştırma hastanesi pozisyonundadır.Fakülte her yıl 60 öğrenci almaktadır.1. sınıflar önce hazırlık sınavına girmekte, eğer 60 altında bir puan alırlarsa bir yıl hazırlık okumaktadırlar. Üniversitede klasik (vize-final) sistemi uygulanmaktadır. Fakültede TURKMSIC değişim programı uygulanmaktadır. Ayrıca TUS'ta en başarılı okullardan birisidir.

Derslerin işleyişi[1]

Anatomi: 1. Sınıfta her hafta 4 saatlik teoriğin yanında 2 saatlik pratik dersi işlenir, işlenen konu maket ve kadavra üzerinden anlatılır

Histoloji: işlenen konunun preparatları her hafta 2 saatlik pratik dersinde gözlenir, önce hoca projeksiyon yardımıyla anlatır sonra öğrencilere preparatlar dağıtılır

Fizyoloji: Haftada 2 saat olan pratik eğitimi öncesinde demonstrasyon yapılır. Verilen bilgiler ışığında öğrenciler tarafından uygulamalı pratik eğitimi yapılır.

Patoloji: Haftada 2 saatlik pratik eğitimi patoloji preparatlarının hoca tarafından anlatılıp öğrenciler tarafından uygulama-raporlama yapılmasıyla tamamlanır.

Mikrobiyoloji: Her hafta 4 saatlik teoriğin yanında 2 saatlik pratik dersi olur. İşlenen konular ilgili materyaller kullanılarak anlatılır.

Biyokimya: Haftada 2 saatlik pratik eğitimi hocanın ilgili konu hakkında dağıttığı föylerden okunup deneyler yapılarak tamamlanır.

Biyoistatistik: pratik dersi bulunmuyor

Biyofizik: öğrenciler iki gruba ayrılır her grup 2 haftada bir laba girerek hocanın verdiği programdaki deneyi yaparak raporunu yazar.

Yıllara göre ders programı:[1]

1. Sınıf : ANATOMİ, TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK, HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ, TIBBİ BİYOKİMYA, BİYOFİZİK, DAVRANIŞ BİLİMLERİ, TIP VE UYGARLIK TARİHİ, ACİL VE İLK YARDIM, BİYOİSTATİSTİK, TÜRK DİLİ, İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ, BİLGİSAYARA GİRİŞ I

2. Sınıf: TIBBİ BİYOKİMYA II, MİKROBİYOLOJİ, FİZYOLOJİ, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ, YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA, GENEL PATOLOJİ

3. Sınıf: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ, FARMAKOLOJİ, ETİK, İNGİLİZCE, PATOLOJİ

4. Sınıf: DAHİLİYE, KARDİYOLOJİ, PEDİATRİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI, DERMATOLOJİ, FTR, NÖROLOJİ, NÜKLEER TIP, GENETİK

5. Sınıf: CERRAHİ BÖLÜMLER, KBB, KADIN DOĞUM, GÖZ

6. Sınıf: AİLE HEKİMLİĞİ (İNTERNLİK)

Trafik Hastanesi

Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) ile Dumlupınar Bulvarı'nın (Eskişehir Yolu) kesiştiği noktadaki Ufuk Üniversitesi Hastanesi'dir. Halk arasında hala "Trafik Hastanesi" olarak anılabilmektedir. Mevcut 340 yatak kapasitesi ile vakıf üniversitelerinin hastanelerinden çok daha büyüktür.

Eğitim kadrosu[2]

  1. 1 2 http://tiptercihim.com/fakulte/ufuk-universitesi-tip-fakultesi
  2. http://www2.ufuk.edu.tr/
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.