Tunç Çağı

Bölgeden bölgeye fark etmekle birlikte yaklaşık olarak MÖ 3000 - MÖ 1000 yılları arasında gerçekleşmiştir. Kalay ve bakırın karışımından oluşan tunç Anadolu'da Kalkolitik sonunda görülür. Ancak tunç madeninin alet ve kap yapılmasında kullanılması MÖ 3. binyıl başlarına rastlar.Tunç Çağı veya Bronz Çağı, antik Avrupa, Asya ve Ortadoğu halklarının hammadde ve alet kültürlerindeki üçüncü evre. Bölgeden bölgeye fark etmekle birlikte yaklaşık olarak MÖ 3000 - MÖ 1000 yılları arasında gerçekleşmiştir. Kalay ve bakırın karışımından oluşan tunç Anadolu'da Kalkolitik sonunda görülür. Ancak tunç madeninin alet ve kap yapılmasında kullanılması MÖ 3. binyıl başlarına rastlar.

Tunç gerdanlık - Muséum de Toulouse.

Mezopotamya'da ve Mısır'da tunçtan eserlerin yapılmaya başlandığı sıralarda (MÖ 4. binyıl sonu) yazı keşfedilmiş bulunduğundan bu ülkeler için Tunç Çağı deyimi yerine yazılı belgelerden elde edilen kronoloji ve sınıflandırmalar kullanılır. Buna karşılık yazıyı henüz kullanmayan Anadolu, Hellas (Yunanistan), Balkanlar ve Avrupa gibi bölgeler için Tunç Çağı deyimi geçerlidir. Tunç Çağı Anadolu'da MÖ 3000, Girit'te, Ege'de ve Hellas'ta MÖ 2500 - MÖ 2000, Avrupa'da ise MÖ 2000 yıllarında başlar.

Anadolu'da Tunç Çağı üç evre gösterir:

Tunç Çagı üç bölümü ayrılır:

Tunç Çağı
(MÖ 3000 – MÖ 1200)
Erken Tunç Çağı
(M.Ö. 3000 – MÖ 2000)
Erken Tunç Çağı I MÖ 3000 – MÖ 2000
Erken Tunç Çağı II MÖ 3000 – MÖ 2700
Erken Tunç Çağı III MÖ 2700 – MÖ 2200
Erken Tunç Çağı IV MÖ 2200 – MÖ 2000
Orta Tunç Çağı
(MÖ 2000 – MÖ 1550)
Orta Tunç Çağı I MÖ 2000 – MÖ 1750
Orta Tunç Çağı II MÖ 1750 – MÖ 1650
Orta Tunç Çağı III MÖ 1650 – MÖ 1550
Geç Tunç Çağı
(M.Ö. 1550 – MÖ 1200)
Geç Tunç Çağı I MÖ 1550 – MÖ 1400
Geç Tunç Çağı II A MÖ 1400 – MÖ 1300
Geç Tunç Çağı II B MÖ 1300 – MÖ 1200

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.