Toplamaya göre ters

Matematikte, bir a sayısını toplamaya göre tersi, a ile toplamı 0 olan bir sayıdır. Bu işleme, işaret değiştirme veya negasyon denir. Reel sayı için ters işarettir: Pozitif sayının tersi negatif ve negatif sayının tersi pozitiftir. 0'nun toplamaya göre tersi kendisidir.

a nın toplamaya göre tersi, tekli eksi işareti ile şöyle ifade edilir: −a. Örneğin; 7'nin toplamaya göre tersi -7'dir. Çünkü 7 + (−7) = 0. −0,3 'ünkü 0,3'dür. Çünkü, −0,3 + 0,3 = 0 .

Toplamaya göre ters, toplamanın ikili işlemleri ile ters öge olarak tanımlanır. Bu da matematiksel nesneleri diğerlerinden ayırmanın bir genelleştirmedir. Herhangi bir ters işlem için, çift toplamaya göre ters, hiçbir etki yapmaz, şöyle ki: −(−x) = x.

Karmaşık sayılarda iki 81'in sekiz değerleri, birbirlerine terstir

Sıkça kullanılan örnekler

Herhangi bir halkadaki bir sayı için toplamaya göre tersi genellikle -1 ile çarpımıdır. Bu, n = 1 × n . Örneğin tam sayılar, rasyonel sayılar ve karmaşık sayılar, sayılar halkasıdır.

Çıkarma ile ilişkisi

Toplamaya göre ters, çıkarma ile çok yakından ilişkilidir. ve toplamanın tersi olarak gösterilebilir, şöyle ki:

ab  =  a + (−b).

Tam tersine toplamaya göre ters, sıfırdan çıkarma olarak düşünülebilir:

a  =  0 − a.

Her ne kadar tipografide tek "−" den sonra boşluk olmazsa bile, tekli çıkarma işareti gösteriminde, "0" sembolü göz ardı edilecek gösterilebilir.

Diğer özellikler

Aşağıda, toplama işlemi ile birlikte, işaret değiştirmenin cebirsel özellikler listelenmiştir:

−(a + b) = (−a) + (−b)
a − (−b) = a + b
(−a) × b = a × (−b) = −(a × b)
(−a) × (−b) = a × b
özellikle, (−a)2 = a2

Formal tanım

+ gösterimi, genellikle değişmeli ikili işlemleri için kullanılır. Örneğin; tüm x ve y için x + y = y + x'dir. Eğer o birim öge olursa, (tüm x için, 1=x + o ( = o + x ) = x ise), bu öge eşsizdir ( o = o + o = o ). x için , x oluyorsa, örneğin; x + x ( = x + x ) = o oluyorsa, x ne, x in toplamaya göre tersi denir.

Eğer +, birleşmeli ise, tüm x, y ve z için, (( x + y ) + z = x + ( y + z ) olur. Bunun toplamaya göre tersi eşsizdir.

x″ = x″ + o = x″ + (x + x) = (x″ + x) + x = o + x = x

Örneğin reel sayılar toplandığında, birleşmeli olur ve her bir reel sayının toplamaya göre tersi eşsizdir.

Diğer örnekler

Aşağıdaki örneklerin tümü abelian gruplarında karşımıza çıkar.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.