Timurtaş

Timurtaş ya da Demirtaş Noyan (ö. 1328, Kahire), İlhanlı Anadolu valisi.

İlhanlı baş veziri Emir Çoban'ın oğludur. 1317 yılında İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır tarafından Anadolu valiliği görevine getirildi. 1320'de Karamanoğullarından Konya'yı aldı. Anadolu'da düzeni yeniden sağladı. Memlüklerin teşvikiyle Kilikya Ermeni Krallığı'ndan Sus ve Ayas'ı alması İlhanlı yönetimiyle ters düşmesine sebep oldu. İlhanlılara vergisini ödemediği gibi davetlerine de katılmadı.

1322 yılında kendi adına hutbe okutarak hükümdarlığını ilan ettiği gibi mehdilik iddiasında bulundu. Ancak bu isyanı babası Emir Çoban tarafından kısa sürede sonlandırıldı. Ebu Said Bahadır tarafından affedilerek Anadolu valisi olarak görevine devam etti. Anadolu valiliği sırasında buradaki beyliklerle mücadeleyi sürdürdü. 1324 yılında Hamitoğlu Dündar Bey'i, 1326 yılında ise Eşrefoğlu Süleyman'ı öldürdü.[1] 1327'de kardeşi Dımaşk ve sonrasında babasını öldürten İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır'ın gazabından ürkerek Mısır Memluklu Sultanı Mehmet Bin Kalavun'a sığındı. Mısır Sarayı'nda önce iyi karşılandıysa da daha sonra Ebu Said ile anlaşan sultanın emri ile Ağustos 1328' de boğduruldu.[2]

Dış Bağlantı

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (2011). ":". Osmanlı Tarihi I. Cilt. Türk Tarih Kurumu. s. 40,41,45,50,60,63,64. ISBN 9789751600103.
  2. "Moğol Sülemiş ve Timurtaş İsyanları Karşısında Anadolu'da Türkmenlerin Tutumu" Cappadocia Journal of History and Social Sciens, sayı:2, Ahlen/Germany,2014
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.