Tesniye Kodu

Tesniye Kodu, akademisyenler tarafından Tesniye'de geçen kanun kodlarına verilen isimdir. Dini törenlerden arınma ayinine, toplum ve suç kanunlarından savaş yönetimine kadar çeşitli yasaları içerir.[1] Çıkış 20-23'te bulunan Ahit Kodu gibi, Tevrat'ın beş kitabında bulunan diğer kanun kodlarına benzer;[1][2] buna Etik Dekalog'u tartışan kısım hariçtir. Etik Dekalog'un ayrı tutulmasının sebebi yazarın kim olduğuyla ilgili sebeplerden değil, akademik açıdan bunun başlı başına bir konu olduğu düşünülmesidir. Tesniye'nin hemen hemen tamamı Musa'nın son sözleri olarak sunulmuştur; tarihi giriş ve Etik Dekalog'un tekrarıyla başlayan Tesniye, cesaretlendirici son sözler ve nasihatlarla biter. Orta kısımda ise (Tesniye 12-26) Tesniye Kodu bulunur.[1] Belgesel hipotezin görüşüne göre bu kod Tesniyeci kaynak tarafından yazılmıştır.

Tesniye Kodu kanunları

Tesniye Kodu'nda, Tevrat'taki mitsvaların üçte biri bulunur dolayısıyla Yahudi kanunlarının önemli bir kısmını oluşturur. Kanunlardan bazıları Tevrat'ın diğer yerlerindeki kanunların tekrarıdır; bazı kanunlar değişikliğe uğramıştır; ve bazı kanunlar ise başlı başına Tesniye'nin ürünüdür.

Tevrat'ın diğer yerlerindeki kanunlara benzer kodlar

Dini vecibeleri yerine getirme kanunları

Yetkililerle ilgili kanunlar

Suç kanunları

Toplum kanunları

Tevrat'ın diğer yerlerindeki kanunlardan farklı kodlar

Dinsel kanunlar

Suç kanunu

Toplum kanunları

Tevrat'ta sadece Tesniye Kodu'na has kanunlar

Dinsel kanunlar

Yetkililerle ilgili kanunlar

Askeri kanun

Suç kanunları

Toplum kanunları

Ayinsel

Kaynakça

  1. 1 2 3 Coogan, Michael D. A Brief Introduction to the Old Testament: The Hebrew Bible in Its Context. Oxford University Press, 2009. page 149
  2. "The Humanitarian Element in the Old Testament Legislation." The Biblical World. 1901, p. 273. JSTOR, accessed December 16, 2007
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.