Mutlak sıcaklıkbüyüklüğünün veya mutlak sıcaklık ya da termodinamik sıcaklık olarak tanımlanan büyüklüğünün iki önemli fiziksel sonucu vardır.

Ayrı olarak dengede olan A, B ve C sistemlerini gözönüne alalım. C, A'ya ve C, B'ye dokundurulduğunda aralarında enerji alışverişi olmuyorsa, ve eşitliği doğrudur. Bu bize termodinamiğin sıfırıncı yasasını verir, bu yasa " İki sistem bir üçüncü sistemle ısısal dengede ise, bu iki sistem birbirleri ile ısısal dengededir " ifadesiyle verilir. İki sistemin dengede olma koşulunu veren sıfırıncı yasa, sistemler birbirlerine dokundurulduklarında ısı alışverişi yapıp yapmayacaklarını test edebileceğimiz, termometre adı verilen deneme sistemlerine temel sağlar. Böyle bir M termometresi şu iki kurala uymalıdır.

Sonuçta A ve B sistemleriyle sırasıyla dengeye gelmeye bırakılan M sistemi (termometresi) A ve B için büyüklüğünü belirler. Buna göre A ve B'nin birbirlerine dokundurulduklarında enerji alışverişi yapıp yapmayacağı anlaşılır.

Mutlak sıcaklık

Burada konu edilen sıcaklık M sisteminin kendisine bağlı olduğu için oldukça rastgeledir. Bu kavramı mutlak duruma getirmek için kavramını anlamak gerekir.

Bir M termometresinde, büyüklüğü, termometrik büyüklüğünün bir fonksiyonu olsun. Bu termometrenin bir A sistemiyle ısısal dengede ise, denge durumunda olur.

sistemin toplam enerjisi ve girilebilir durumlarının sayısı olmak üzere,

termometre, A sisteminin temel özelliği olan enerji ile girilebilir durumlarının parçalı artışını ölçer. Başka bir N termometresi termometrik büyüklüğünün ve büyüklüğünün fonksiyonu olsun. N termometresi A sistemine dokundurulduğunda denge durumunda olur.

büyüklüğü, bir termometrenin "termometrik büyüklüğü" ise, aynı 'yla verilen her termometre aynı A sisteminin sıcaklığını eşit değerde gösterir. Termometrenin gösterdiği sıcaklık değeri aynı zamanda üzerinde ölçüm yapılan sistemin "girilebilir durumlarının sayısı"nı verir.

Bu sonuca bağlı olarak 'nın bir fonksiyonu olarak "tanımlanan"

büyüklüğüne mutlak sıcaklık denir.

Mutlak sıcaklığın özellikleri

denklemine göre, mutlak sıcaklık, Boltzmann sabiti ve sistemin ile enerji aralığındaki girilebilir durumlarının sayısı olmak üzere,

tanımıyla verilir. herhangi bir sistemde E enerjisinin hızlı artan bir fonksiyonu olduğu için yukarıdaki denklemde

, ()

olmasını gerektirir.

Gelişigüzel bir sistemde 'nin, E enerjisinin hızlı artan bir fonksiyonu olması yaklaşık olarak, sistemin serbestlik derecesi ve taban durumu enerjisi olmak üzere,

olmalıdır.

Sonuç olarak

olup, ve de T'nin büyüklüğü serbestlik derecesi başına düşen ortalama enerjiye eşit alınabildiğinden,

bulunur.

Isısal etkileşmede bulunan sistemlerin dengede olma koşulu sistemlerin mutlak sıcaklık büyüklüklerinin eşit olmasıdır. Buna göre, etkileşen sistemlerin toplam enerjileri, sistemlerin serbestlik dereceleri başına düşen enerjiler her biri için eşit olacak şekilde paylaşılır.

T büyüklüğü, sistemin E enerjisiyle değişir. Çünkü, büyüklüğü - uzayında çizilen fonksiyonun eğimidir. Bunu tanımlayan matematiksel bağıntı

şeklindedir. Aynı sonuç 'nın matematiksel tanımından da çıkarılabilir.

İlk üç özelliğin sonucu olarak

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

,

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.