Terfi

Terfi (yükselme), belli bir hizmet süresini dolduran ve gerekli yeteneği gösteren memurun aylık ve hiyerarşi bakımından ilerlemesi.


Görev ya da sıfatta herhangi bir değişiklik getirmeyen kademe ilerlemesinden farklı olarak, memurun bulunduğu dereceden bir üst dereceye geçmesi, böylece görev ve sorumluluğun da artması sonucunu doğurur. Memurun derecesinin yükselmesi için açık bir kadro bulunması, yasayla belirlenmiş bekleme süresini doldurmuş olması, belli bir kademe aylığını almış olması, olumlu sicil alması ve bazı görevlerde de birtakım özel koşulları gerçekleştirmiş olması gerekir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/24/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.