Tepeköy, Görele

Tepeköy
  Köy  
Giresun
Ülke Türkiye Türkiye
İl Giresun
İlçe Görele
Coğrafi bölge Karadeniz Bölgesi
Nüfus (2000)
 - Toplam 272
Zaman dilimi UDAZD (+3)
İl alan kodu 0454
İl plaka kodu 28
Posta kodu 28800
İnternet sitesi:
YerelNET sayfası

Tepeköy, Giresun ilinin Görele ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihçe

Köy, ismini bir­çok tepe ile bölündüğü ve çevrelendiği için Tepeköy olarak almıştır. Köyümüzün tarihçesinde başlangıç olarak Türklerin Anadolu’yu Türkleş­tir­meye başladığı dönemleri gözönünde bulundurmak gerekir. Malazgirt za­feri ile Anadolu’ya birçok Türk boyunun girdiği ve Anadolu’da yoğun bir şekilde Türkleş­tir­me politikasının izlendiği ve özellikle iç kesimlerde yoğun bir yığılmanın olduğu görülmektedir. Türkleştirme politikasında Oğuzların Çepni boyunun önemi fetih faaliyetlerinde kendini göstermektedir. Sebebine gelince Oğuzlar’ın en savaşçı boyunun Çepniler olduğu bilinmektedir. Prof. Dr. Faruk Sümer Oğuzlar adlı kita­bında XIII. yy da kalabalık bir Çepni kümesinin Sinop yakınlarında yaşadığını za­manla doğuya haraket ettiklerini, Kelkit vadisindeki Çepniler’le birlikte bu bölgeye yerleştiklerini (1397) ve Trabzon Rum Devletine karşı savaşarak Karadeniz’e ulaş­tıklarını ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Karadeniz’in fethinin ta­mamlandığını bildirmektedir. Yavuz Sultan Selim devrinde yazılmış (921/1515-16) Trabzon sancağı tahrir defterinde Çepniler’in yoğun bir şekilde yaşadıkları yer, Vilâyet-i Çepni adıyla gös­terilmiştir. Buradaki Vilayet yöre manasına geliyor. Defterdeki yer adlarından bu yörenin Giresun-Torul-Görele arasındaki saha olduğu anlaşılıyor. Bundan da anlaşı­lıyor ki Görele’nin köylerini yurt tutanların temelinde Giresun-Torul-Görele üçgeni içerisinde yer alan Çepniler’in olduğu anlaşılıyor. Yöremizde yaygın olan atalarınız nereden geldi sorusuna verilen cevaplarda genellikle Harşıt vadisinin iç bölgelere açılan yerleşim yerlerinin belirtilmesi bu görüşü doğrulamaktadır. Tepeköy'e ilk gelenler kim sorusuna verilecek cevaptan önce Görele ve çevre­sine ilk yerleşen Türk topluluklarının yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı gibi Çepniler olduğu bilindikten sonra, insanlar yerleşim yeri olarak ıssız yerlerden zi­yade yabancısı oldukları bu bölgede yoğun olarak belli noktalarda yaşamayı seç­miş­ler, zamanla bölgeyi tanımaları, hayvanlarına yeni otlaklar aramaları, nüfusun artması ve diğer sebeplerle çevrelerinde yeni yerleşim yeri aramaya başlamalarına sebep ol­muştur. Bu meyanda Tepeköy’e ilk yerleşenlerin de bu gerekçelerden do­layı çevre köy olan Ortaköy’den 180-200 yıl önce geldikleri ve gelen üç kişinin İncirkuş, Namazcı ve Kıribrahim sülalelerinin ataları olduğu rivayet edilmektedir. İlk gelenler­den birinin bugünkü Zeynelli kıranına yerleştiği, diğerinin Odunluk kı­ranına yerleş­tiği bir diğerininde Dutlukıranda Kıran mahallesi denen yere yerleş­tiği, zamanla Zeynelli mahallesine yerleşen kişinin kuzeye inerek bugün İncillü suyu denen su­yun kenarında ilk kalıcı konutu yaptığı bildirilmektedir. Zamanla köyümüze kalaycı­lık, değirmencilik, duvar işçiliği, çobanlık, dokumacılık yapmak veya ilk gelenlerin gerekçelerine dayalı gerekçelerle gelenler köyün nüfusunu bir anda arttırmışlar, kö­yün varolan geniş arazi yapısı gelenlere yerleşme imkanı sağ­lamıştır. Türk milletinin göçebe hayat sürdüğü Orta Asya’da eğitime pek önem vere­medikleri bilinen bir gerçektir. Anadolu’ya geldikten sonra eğitim kurumu olarak medreseler önemli rol oynamıştır. Görele ve çevresinde sadece Karabörk köyü ile köyümüz Tepeköy’de medrese yapılması ve eğitime başlanması buraya yerleşen in­sanların eğitimi de önemsediklerinin bir göstergesidir. Köyümüz Dutlukıran mevki­ine yapılan medresede genellikle dini bilimler okutulmuş ve mezun olanların çevre­nin din adamı ihtiyacını karşıladıkları ve askerlik görevleri sırasında komu­tanlık mer­tebesine yükseldikleri bilinmektedir. Medresenin zamanla önemini kay­betmesi so­nucu terk edildiği, bakımsızlık ve hazine aramak amacıyla tahrip edildiği bugün ye­rinde sadece kesme taş duvarların ve kırmızı zemin kalıntılarının bulun­duğu görül­mektedir. Tepeköy halkı 1965 senesine kadar patika bir yolla Görele’ye gidiş geliş yapmışlar ve en önemli ulaşım araçlarıda at ve katır gibi hayvanlar olmuştur. 1965 senesinde köylü işbirliği ile 5 km.lik yol kazma ve kürekle açılmış ve bugün Terziali sınırları içerisinde bulunan Kemer köprüye (Kadı Köprüsü) ulaşmıştır. Bu seneden sonra devlet kanalıyla köy içine yol ulaşmış ve 1969 yılından itibaren araba servisi köyümüze başlamıştır. Tepeköy İlkokulu dört sınıflı olarak 1957 yılında hizmete girmiştir. Bugün ta­şımalı eğitim yapmakta ve öğrenciler Görele merkeze taşınmaktadır. Tepeköy’de merkezi olarak Dutlukıran, Aycılı, Menteşli, Ortaozan ve Anbarlı olmak üzere 5 mahalle mevcuttur. Faal durumda olan ve birer nostalji hayatı yaşa­tan Avcu, Çerkez, Menteşeli ve Eski değirmen olmak üzere dört değirmen vardır. Gönnü, Civil çiti, Menteşli, Ayculu, Vakıf, Anbarlı, Ortaozan ve Hendeküstü gibi merkezi mezarlıkların yanında aile mezarlıkları mevcuttur. Günümüze kadar; (Haytu) M.Ali Menteşe, Rasim Gül, Halil Dursun, Hasan İncirkuş, M.Fahri Namazcı, Sadullah Dursun, Osman Gül, Cemil İncirkuş, Mustafa Namazcı ve İsmail Usta Köy Muhtarı olarak görev yapmıştır. Köyümüzde ikamet eden belli başlı sülaleler; İncillü (İncirkuş), Namazcılu (Namazcı), Tahirli(Aydın), Aycılu(Aycı), Zeynelli(Zeynel), Hacıhasanlı(Dursun), Salifli(Gül), Ayvazlu(Ayvaz), Kıribrahim, Kır, Fikir, Menteşe, Oktay, Tahmaz, Özdemir ve Usta. İnsanların bir yeri yurt tutmasında en önemli değerlerden biri de su’dur. Köyümüzde Çencik suyu, Hacun suyu, Sarnıc suyu, Toma taşı, Kaş altı, Guz suyu, Garlık suyu, Garigenli su, Hızarlık suyu, Cinderesi suyu, Çonun suyu, Oluklu su, Tonar suyu, Paşa pınarı, Fındıklı su ve İncillü suyu hem kuruluşa kaynaklık etmiş hem de mahallelerin kurulmasında etkili olmuşlardır. Zamanında buğday ve arpa tarlaları olarak kullanılan bugün ise fındık bah­çesi olan yer isimlerine bakıldığında köyümüzün geçmişinin bir haritasını karşı­mızda görmüş oluruz. Bu yer isimleri şunlardır; Tam yanı, Andal, Alu tarlası, Küplü tarla, Kiraz yanı, Ortuz yanı, Çeşmebaşı, Çağlayan, Ayluk kuzu, Gırmalık, Odacu, Kaburga, Kütürlük, Arpalık, Yel Değirmeni, Veligey, Dutyanı, Caril, Taşyanı, Gazel andalı, İnli tarla, Yeyken tarla, Sengel, Toka çiti, Değirmenbaşı, Cıgudu, Aşçı tarlası, Hortu çayı, Ketboğaz, Eğri tarla, Acı taflan, İncirli, Yelko­van, Karakaş, Çavuş tarlası, Şıhlu, Kabalak, Kale, Kalamanu, Ada, Yalak tarla, Kadı ormanı, Mardisu, Hızarlık, Kütüklük, Koruma, Yavan kuzu, Acıboğaz, Pelit ardı, Selam tarlası, Gayu tarlası, Ayvazlu, Salifu, Hendek üstü, Tam yatağı, Gürgenlik, Çöpçü ormanı, Poçuk, Porsuklu taş, Kalkancı, Sıldu, Hıdıru, Garalu, Definelik, Mical ve Divritti. Köyümüzde ikamet edenlerin daha çok bahçe ve hayvancılıkla geçimini sağ­layanlar veya emeklilik hayatlarını köyde geçirmek isteyenlerden oluştuğu görül­mektedir."

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Giresun iline 77 km, Görele ilçesine 9 km uzaklıktadır. Köyümüzün kuzeyinde Ataköy ve Daylı, güneyinde Menteşe-Tekgöz, batı­sında Terziali-Dikmen, doğusun da Tekgöz köylerinin bulunduğu tepelerle çevril­miş bir vadi içerisinde yer almaktadır. Köy, ismini tepede bulunduğu için değil bir­çok tepe ile bölündüğü ve çevrelendiği için Tepeköy olarak almıştır. Diğer Doğu Karadeniz köylerinde olduğu gibi engebeli bir arazi yapısına sahiptir.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000 272
1997 228

Ekonomi

Köyün ekonomisi fındığa dayalıdır.

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol toprak olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.