Temerrüt

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur. Borcun ifası mümkün olduğu halde ifadaki ve ifayı kabuldeki gecikme temerrüt için yeterlidir. Temerrüt için ayrıca kusur aranmaz. Borçlunun temerrüdü aslında geçici bir durumdur. Zamanla borçlu ya tamamen ödememe durumuna girer ya da borcunu anaparaya uygulanan temerrüt faiziyle birlikte ifa eder.[1][2][3][4][5].

Kaynakça

  1. Barlas, Nami (Kasım 1992). Para Borçlarının Ödenmesinde Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar,. Kazancı. ISBN 97537603AX.
  2. Eren, Fikret (Kasım 2012). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Yetkin. ISBN 9789754646634.
  3. Kılıçoğlu, Ahmet (Kasım 2012). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Turhan. ISBN 9789756486092.
  4. Reisoğlu, Sefa (Ağustos 2012). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Beta. ISBN 9786053777335.
  5. Demir, Şamil (2012). "Türk Borçlar Kanunu’nun Para Borçlarında Faize İlişkin Getirdiği Yenilik ve Sınırlamalar". Ankara Barosu Dergisi. 13 Mart 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130313091400/http://www.samildemir.av.tr/wp-content/uploads/2012/11/T%C3%BCrk-Bor%C3%A7lar-Kanunu%E2%80%99nun-Para-Bor%C3%A7lar%C4%B1nda-Faize-%C4%B0li%C5%9Fkin-Getirdi%C4%9Fi-Yenilik-ve-S%C4%B1n%C4%B1rlamalar.pdf. Erişim tarihi: 02 Ocak 2013.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.