Temel anlam

Temel anlam; bir sözcüğün ortaya çıkış nedeni olan, akılda uyandırdığı ilk anlam. Bu anlamdan türeyen ve yakın ilişkili olan yeni anlamlara ise yan anlam denir. Temel ve yan anlamlar birlikte "gerçek anlamları" meydana getirirler.[1]

Örneğin "ayak" sözcüğü canlılardaki uzuvlardan biridir. Bu anlam sözcüğün temel anlamıdır. Aynı sözcük masa ayağı için kullanıldığında ise yan anlamlarından birini karşılar.

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler temel anlamlarında kullanılmıştır:

Kaynakça

  1. Sözcükte anlam EdebiyatÖğretmeni.com. Erişim: 21 Aralık 2012.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.