Telli Hasan Paşa

Telli Hasan Paşa (ö. 1593), Osmanlı vezir.

1590'da, Avusturyalılara karşı yapılan savaşlarda kazandığı başarılar göz önünde tutularak vezir payesiyle Bosna beylerbeyliğine getirildi.

Osmanlı birliklerinin Macaristan içlerine, Habsburg ve Venedikliler emrinde çalışan Uskokların da Osmanlı topraklarına saldırıları yüzünden, iki taraf arasında sorunlar olmasına rağmen, ne Avusturya, ne de Osmanlı İmparatorluğu savaş taraftarı değildi. Uskok saldırılarının artması üzerine, Bosna birlikleri Habsburg topraklarına büyük bir saldırı düzenlediler. Telli Hasan Paşa'nın barışa karşın Avusturya topraklarına yaptığı akınlardan elde ettiği kesik başları, zincirli tutsakları ve alay bayraklarını zafer belirtisi olarak İstanbul'a göndermesi üzerine (1592) imparatorun elçisi imparatorun antlaşmayı bozduğunu ve padişaha verilen yıllık verginin kesildiğini bildirdi.[1]

Avusturya’nın durumu gerginleştirmesi, Koca Sinan Paşa’nın savaş isteğine uygun ortamı yarattı. Yürüyüşe geçen Avusturya ordusuna direnemeyeceğini anlayan Telli Hasan Paşa, Sadrazam Kanijeli Siyavuş Paşa’dan yardım istedi. Siyavuş Paşa da Kirli Hasan Paşa’yı Rumeli Eyaleti’ne vali tayin ederek, Telli Hasan Paşa’ya yardım etmesi için görevlendirdi. Ancak bu sırada Koca Sinan Paşa yeniden sadrazam oldu ve yeni sadrazam, Kirli Hasan Paşa’nın yerine oğlu Mehmed Paşa’yı Rumeli’ye vali tayin edip, yardım göndermeyi bilerek geciktirdi.

Telli Hasan Paşa ise, destek birliklerinin geleceğine güvenerek Kulpa Nehri’ni geçerek, Sisak üzerine yürüdü. 20 Haziran 1593’te Sisak önünde Avusturya ordusuyla karşılaştı. 10.000 kişilik ordusuna karşılık, yardım alan düşmanın 40.000 kişilik kuvveti karşısında yenilgiye uğrayarak tüm asker ve komutanlarıyla birlikte yaşamını yitirdi. Böylece tarihe "Kulpa Bozgunu" adıyla geçen olayın kahramanı oldu.

Koca Sinan Paşa da, bu yenilgiyi kullanarak, Divân-ı Hümâyun’dan Avusturya’ya karşı savaş ilanı kararını çıkarttı.

Kaynakça

  1. Afyoncu, Erhan (5 Ekim 2005). "Osmanlı-Avusturya savaşları". ntvmsnbc.com. http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/343790.asp. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2014.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.