Tavium

Tavium, veya Tavia, Galatya'daki Trocmi boyunun en büyük şehriydi. Trocmi'ler, 3. yüzyılda Tuna Nehri vadisinden Galatya'ya göç eden üç Kelt boyundan biriydi. Şehir, büyük yolların üzerinde olmasından dolayı önemli bir ticaret merkeziydi. Bu site Hititler, Kimmerler, Persler, Keltler, Yunanlar, Romalılar ve Osmanlılar tarafından kullanılmıştır. Roma devrinde Tavium önemli bir yol kavşağı ve kervan yollarında bir dinlenme yeriydi.

Tavium hakkında bilinen az sayıda şeyden biri, madencilik olduğudur, çünkü orada, M.S. 1. yüzyılda basılmış, üzerinde Marcus Aurelius ve Elagabalus'un resimleri olan sikkeler bulunmuştur. Civar dağlardan bakır, kalay, demir ve gümüş çıkarılmaktaydı. O zamanların diğer Kelt yerleşimlerinde madenlerin işlenmesi ve paraların basılması birkaç kulübe içinde çalışan küçük zenaatkar grupları tarafından yapılmaktaydı.

Tavium tapınağında, Galatlar tarafından çok sayılan Jupiter'in dev bir tunç heykeli bulunmaktaydı. Şehrin tam yeri bir zamanlar tartışmalıydı ama günümüzde Yozgat'a yakın Büyüknefes Köyü yakınındaki kalıntıların ona ait olduğu kabul görmüştür.

Bu kalıntılar kısmen komşu Yozgat'ın inşası için kullanılmıştır. Bir amfitiyatro ve muhtemel bir Jüpiter tapınağı bulunmuştur; Bunların üzerinde çoğu Bizans döneminden kalma yazılar bulunmaktadır. Notitiae Episcopatuum 'da 13. yüzyıla kadar bu yerleşim Ancyra'ya bağlı piskoposluklardan biri olarak geçer.

Bölgenin beş piskoposunun adları Kilise tarihi kayıtlarında geşmektedir: Dicasius, Neoc怀sarea ve İznik Konsülleri'nde hazır bulunmuştur; Julian 449 Efes Sinod'u ve 451 Kaldeon Konsülü'nde bulunmuş ve İmparator Leo'ya Galatyalı piskoposların 458'de yolladığı mektuba imzasını atmıştır; Anastasius, 553 Konstantinopolis Konsül'ünde katılmış; Greguar 692 Trullo Konsül'üne katılmış; Philaretus, 869'de Konstatinopolis'te bulunmuştur.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/29/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.