Tavaşi Hasan Ağa Camii

Tavaşi Hasan Ağa Camii
Temel bilgiler
Yer Üsküdar, İstanbul
İnanç İslam
Mimari
Mimari tür Cami
Mimari biçim Osmanlı mimarisi
İnşaat başlangıç tarihi 1587
Tamamlanma tarihi 1588
Özellikler

Tavaşi Hasan Ağa Camii ya da İnadiye Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Ahmediye Mahallesi'nde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir. Sokullu Mehmet Paşa'nın hazinedarı olan Tavaşi Hasan Ağa tarafından yaptırılmıştır. Yapımına 1587 yılında başlanan cami, 1 yıllık inşaat sürecinden sonra 1588 yılında ibadete açılmıştır. Cami mimari olarak Osmanlı esintilerini yansıtmaktadır.

Zamanla harap olan cami, 1892 yılında Hatice Hanım adında bir zat tarafından onarılmıştır. 1982 yılında tekrar onarılan cami, 2010 yılında kapsamlı bir onarım sürecinden geçmiştir.

Özgün planda bir cami olarak inşa edilmiştir. Daha sonra haziresi, mektebi ve meşrutası yapılmıştır. Cami, apartmanların arasında kalmıştır. Caminin bulunduğu bölge 2008 yılındaki düzenlemelere değin Tavaşi Hasan Ağa Mahallesi olarak anılıyordu. Cami, Malatyalı İsmail Ağa Camii'ye çok yakındır. Caminin banisi Tavaşi Hasan Ağa mihrap önünde medfundur.

Camii Tamir Kitabesi

Caminin 1892 yılındaki tamirinden sonra Şair İbrahim Refet Efendi tarafından manzum kitabe yazılmıştır.

Orijinal Metin
Tavaşi ol Hasan Ağa sâhib-i cud u hayr-endiş
Mukaddem eylemişdi bu mübarek ma'bedi inşâ
Hadice Hanım ol zahide ve sâhibet'ül-hayrat
Harabe hükmünü giymiş iken yetdi Hızır-âsâ
Hulus-ı kalb ve hâlis-i niyet ile nakd-i cudundan
İkinci def'a da manend-i Cennet eyledi ihyâ
Hüda nâil ide her birini ecr ü meşubata
Bi-Hakk beyt-i ma'mur u bennur u Kâ'betü'l-ulyâ
Güher-veş Re'feta, nazm eyledim itmamına tarih
Hadice Hanım ihya eyledi bu cami-i bâlâ
(1310)

Günümüz Türkçesi
Hayırlı işler düşünen, cömertlik sahibi Tavaşi Hasan Ağa,
İlk önce bu kutlu mabedi inşa etmişti.
Sofu ve hayırlar sahibesi Hatice Hanım,
Harabe hükmünü giymişken Hızır gibi yetişti.
Kalp saflığı ve niyet güzelliğiyle cömertliğinden,
İkinci kez Cennet gibi bir mabedi yaşattı.
Allah her birini hayırlara karışmış olarak erdirsin,
Allah ile en yüce Kâbe'nin ve Beyt-i Mamur'un katında kabul eylesin.
Ey cevherli Refet, bitiş tarihine şiir yazdım,
Hatice Hanım bu yüce camiyi yaşattı.
(1892)

Hazirede Yatan Kişiler

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.