Tarım toplumu

Tarım toplumu, ekonomisi tarıma dayalı ve nüfusun çoğunluğunun tarım sektöründe çalışan bir toplumdur. Tarım toplumunda toprak yetiştiriciliği refahın başlıca kaynağıdır. Tarım toplumu avcı-toplayıcı toplumundan sonra gelmektedir ve yerini sanayi toplumuna bırakmaktadır. Tarım toplumuna geçiş Cilalı Taş Devri'nde başlanmış olup günümüzde de varlıklarını sürdürmektedirler. İnsanlık tarihinin çoğunda sosyo-ekonomik örgütlenmenin en yaygın biçimi olmuştur.

Bibliyografi

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.