Tabal

Geç Hitit Devletlerini gösteren tarihi haritada Tabal bölgesi (yeşil alan), Milattan Önce y. 800.

Tabal, Anadolu'da Kapadokya bölgesinin güney kesimi (kabaca Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Ürgüp yöresi) ve burada kurulan Geç Hitit federasyonu.

Tabal Krallığı'na ve kral adlarına ilişkin bilgilere Asur yıllıklarında çokça rastlanır. III. Salmanasar döneminde Tabal Krallığı yirmi kadar küçük prenslikten oluşuyordu. III. Salmanasar bölgeye yaptığı seferde (Milattan Önce 837), Tabal kralının kendisine haraç vermeyi kabul ettiğini ve prenslikleri egemenliği altına aldığını bildirmektedir. Urartu kralı Argişti de MÖ 785'te Tabal'a seferler düzenlemişti. II. Sargon'un kızıyla evlenen Ambaris Muşki kralı Mita ve Urartu kralı I. Rusa ile anlaşarak Asurlular'a ihanet edince (MÖ 715), bölge II. Sargon tarafından işgal edilmiştir. Daha sonra Tabal Kimmer akınlarına uğramış (MÖ 706), bu akınlar da II. Sargon tarafından püskürtülmüştür (MÖ 705). III. Tiglatpileser ve III. Salmanasar ile ilgili yazıtlarda da Tabal krallarının adlarına da rastlanmaktadır.

Ayrıca

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.