Taşpınarlı Hacı Atıf

Taşpınarlı Hacı Atıf (d. 1858, Ankara, Türkiye, ö. 28 Eylül 1926, Ankara, Türkiye), Türk siyasetçi,din adamı.

Taşkarîzade Arif Efendi’nin oğludur, ilk ve Orta öğrenimini Yeşilâhi Sıbyan Mektebi ve Ankara Rüştiye’sinde tamamladıktan sonra medresede öğrenim görerek müderrislik diploması aldı. Medresede müderrislik ve sonra da Şer’iye Mahkemesinde Hakimlik yaptı. 1893’te istinaf üyesi oldu. II. Meşrutiyetin ilânından sonra yapılan yerel seçimlerde Genel Meclis üyeliğine seçildi. 10 yıl sürekli bu görevde bulundu.

İstanbul Mebusan Meclisinin son dönemi için 12 Aralık 1919’da yapılan seçimde Ankara Milletvekili oldu. Meclisin feshinden sonra Heyet-i Temsiliyenin talimatına uyarak Ankara’ya döndü ve 2 Haziran 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna Ankara Milletvekili olarak takdim edildi. Meclis’te Şer’iye ve Evkaf Komisyonunda çalıştı. Ankara Müftülüğüne atanması üzerine milletvekilliğinden istifası 28 Mart 1923’te Genel Kurulda kabul edildi.

Dönem içinde kürsüde 5 konuşma yaptı. 1 soru önergesi ve 1 kanun önerisi verdi. Evli ve beş çocuk babasıydı. Ailesi, (Taşpınar) soyadını almıştır. Arapça bildiği resmî hal tercümesinde yazılıdır. Mecliste (Hacı Atıf Efendi) olarak anılırdı[1].

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.