Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Görevdeki
İsmail Kahraman

22 Kasım 2015'ten beri
Birim Türkiye Büyük Millet Meclisi
TBMM Başkanlık Divanı
Resmi ikamet TBMM Başkanlığı Konutu Çankaya, Ankara
Görev süresi İki yıl
Açılışı yapan Mustafa Kemal Atatürk
Oluşum 24 Nisan 1920
Vekil TBMM Başkanvekilleri
Websitesi baskanlik.tbmm.gov.tr

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı, Türkiye'nin yasama organı olan TBMM'yi temsil eden makam. Devlet Protokolünde Cumhurbaşkanından sonra ikinci sırada yer alır.

Seçim

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapar. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirir.

TBMM Başkanlığı için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk devre için seçilenin de, ikinci devre için seçilenin de görev süresi iki yıldır.

Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler. TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından on gün önce başlamak üzere, beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilir.

TBMM seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanır ve Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi (367) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanır.[1]

Görevleri

TBMM Başkanının görevleri şunlardır:

Cumhurbaşkanının hastalık veya yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme (istifa) veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde ise yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.[2]

TBMM Başkanı, özürlü olduğu veya TBMM toplantı halinde iken Ankara dışında bulunduğu zaman, görevlerini yerine getirmek üzere, başkanvekillerinden birisini kendisine yazıyla vekil olarak tayin eder.

Ayrıca

Kaynakça

  1. TBMM İç Tüzüğü
  2. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2000.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.