Türkiye memeliler listesi

Kızıl geyik (Cervus elaphus. Türkiyedeki alt türü "Cervus elaphus maral"
Bayağı kokarca (Mustela putorius)
Afalina (Tursiops truncates)

Türkiye'nin Memelileri. Türkiye faunasına ait 160 civarında memeli türü tanılmaktadır.

Böcekçiller (Insectivora)

Sivriburunlu cücefare (Sorex minutus)
Yerin altında bir böcek larvasına doğru tünel kazan bir Avrupa köstebeği (Talpa europaea)

Kirpigiller (Erinaceidae)

Sivri Fareler, Cüce Fareler (Soricidae)

Köstebekgiller (Talpidae)

Yarasalar ya da Uçanmemeliler (Chiroptera)

Mısır meyve yarasası ya da Mısır uçanköpeği (Rousettus aegyptiacus), Türkiyede bulunan tek Uçanköpek türü. Avrupada hiç Uçanköpekler bulunmaz.
Cüce yarasa (Pipistrellus pipistrellus), Türkiyenin ve Avrupanın en küçük yarasa türü. Ağırlığı ancak 5 grama varır.
Büyük farekulaklı yarasa (Myotis myotis)
Sertderili yarasa ya da "Pürtükderili yarasa" (Pipistrellus nathusii)

Dünyada 18 familyaya bağlı, 986 tür yarasa varken Türkiye’de 4 aileye bağlı, 30 tür yarasa bulunmaktadır.

Meyve Yarasaları (Pteropodidae)

Nal burunlu yarasalar (Rhinolophidae)

Şemsiyekuyruklu Yarasalar (Emballonuridae)

Düz burunlu yarasalar (Vespertilionidae)

Kuyruklu yarasalar (Molossidae)

Bazı örnekler:

Ayrıca: Türkiyede kan emen Yarasalar bulunmaz!


Türkiyede kan emen yarasalar bulunmaz. Dünyada sadece 2 yarasa türü kan emer. Bunların ikisi de Güney Amerika'da bulunurlar ve büyük memelilerden zarar vermeyecek miktarda kan emerler. Türkiye'de bulunan yarasa türlerinin çoğu böceklerle beslenirler ve böylece tarım için faydalıdırlar. Türkiye'nin tek zararlı olarak görülen yarasası Mısır meyve yarasasıdır. Meyve bahçelerinde zarar yaratabilir.

Tavşanımsılar (Lagomorpha)

Koşan bir Yabani tavşan (Lepus europaeus)

Tavşangiller (Leporidae)

Kemiriciler (Rodentia)

Koklaşan Tarla sincapları (Spermophilus citellus)
Kızıl orman faresi (Clethrionomys glareolus)
Orman faresi (Apodemus sylvaticus)
Sırtı çizgili orman faresi (Apodemus agrarius)
Hasat faresi (Micromys minutus)
Dikenli fare (Acomys cilicicus)
Hint oklu kirpisi (Hystrix indica). Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin çalılık alanlarında rastlanir.

Sincapgiller (Sciuridae)

Araptavşanları (Dipodidae)

Muridae

Körfareler (Spalacidae)

Yediuyurlar (Gliridae)

Oklukirpigiller (Hystricidae)

Koypular (Myocastoridae)

Yırtıcımemeliler (Carnivora)

Altın çakal (Canis aureus)

Köpekgiller (Canidae)

Bazı örnekler:

Sansargiller (Mustelidae)

Alaca sansar ya da Benekli kokarca (Vormela peregusna)

Bazı örnekler:

Ayıgiller (Ursidae)

Ormanda dolaşan bir ayı
Çizgili Sırtlan (ya da Andık)

Kuyruksürengiller (Herpestidae)

Sırtlangiller (Hyaenidae)

Kedigiller (Felidae)

Bayağı vaşak (Lynx lynx)

Türkiyenin en büyük kedileri, Asya aslanının nesli 19. yüzyılda tükenmiştir, Hazar kaplanı ve Anadolu leoparı ise 1970'li yıllarda ortadan kaybolmuşlardır. Hazar kaplanı için son resmi kayıt 13 ocak 1971, Anadolu leoparı için son kayıt 1979 yılındadır. Günümüzde Türkiye'de bildiğimiz ev kedisinin dışında, ev kedisi ile aynı türe ait olan yaban kedisi (ya da yabanikedi), Avrasya vaşağı, karakulak (ya da step vasağı), sazlık kedisi (ya da bataklık vaşağı) kedigiller familyasını temsil etmektedirler. Ara sıra bir leopar gözlenimi rivayeti gündeme gelse de, 1979 yılından itibaren hiçbiri güvenilir bir şekilde kanıtlanamamıştır. Eğer Anadolu leoparının gerçekten tükenmiş olduğu kabul edilecek olsa bile, Türkiye-İran sınırını aşarak Türkiye'ye girmiş olabilecek bir İran leoparına (Panthera pardus saxicolor) rastlamanın da imkânsız olmadığını unutmamak gerekir.

Türkiyenin kedigilleri:

Yüzgeçayaklılar (Pinnipedia)

Fokgiller (Phocidae)

Çift toynaklılar (Artiodactyla)

Alageyik (Cervus dama)

Domuzgiller (Suidae)

Geyikgiller (Cervidae)

Boynuzlugiller (Bovidae)

Bazi örnekler:

Filgiller (Proboscidea)

Asya fili'nin Türkiye'de nesli 19. yüzyılda tükenmiştir.

Filler (Elephantidae)

Balinalar (Cetacea)

Musur: Karadenizin bu minik balinası çoğu kez yunus zannedilir.

Musurgiller (Phocoenidae)

Yunusgiller (Delphinidae)

Kaynakça

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.