Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye Cumhuriyeti
Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK)
SGK Binası
Genel bilgiler
Türü Sosyal güvenlik kuruluşu
Kuruluş tarihi 20 Mayıs 2006
Önceki kurum Sosyal Sigortalar Kurumu
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Bağ-Kur
Bağlılığı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Adres Ziyabey Caddesi 6
Balgat, Ankara
Personel sayısı 26.479 (Ocak 2013) [1]
Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı
Kurum Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan
Orhan Koç
Mühiddin Şahin
Genel ağ sayfası
sgk.gov.tr

16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının devredilmesi ile kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşudur. Kurum; genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık olmak üzere üç organdan oluşur.

Temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

Kurumun görevleri şunlardır:

  1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
  2. Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.
  3. Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usûlüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak.
  4. Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
  5. Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.

Yönetim

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.